Trang Chủ Lớp 4 Bài tập SGK lớp 4

Giải bài 1,2,3 trang 142,143 Toán 4: Diện tích hình thoi

Tiết 134 – Diện tích hình thoi: Đáp án và giải bài 1 trang 142; bài 2,3 trang 143 SGK Chương 4 Toán lớp 4.

Tiết học này các em sẽ biết và ghi nhớ công thức tính diệntích hình thoi và áp dụng giải tất cả bài tập trong sách giáo khoa.

S = (mxn)/2

S là diện tích của hìnhthoi, m, n là độ dài của hai đường chéo.

Bài 1. Tính diệntích của: a) Hìnhthoi ABCD, biết AC = 3cm, BD = 5cm

b) Hìnhthoi MNPQ, biết MP = 7cm, NQ = 4cm

Dựa vào thông tin đề bài ra, ta tính được kết quả dưới đây:

a) Diệntích hình-thoi ABCD:

3×5 / 2 = 15/2 (cm2)

Diệntích hình-thoi MNPQ :

7×4 / 2 = 28/2 = 14 (cm2)

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 2 Tính diện-tích hình-thoi biết:

a) Độ dài các đường chéo là 5dm và 20dm

b) Độ dài các đường chéo là 4m và 15dm

Vận dụng công thức ta tính được kết quả như sau:

a) Diện-tích hìnhthoi là:

5×20 / 2 = 100/2 = 50 (dm2)

b) Ta có: 4m = 40dm

Advertisements (Quảng cáo)

Diện-tích hìnhthoi là:

40×15 / 2= 300 (dm2)


Bài 3 trang 143:  Ghi Đúng (Đ) sai (S):

a) Diện-tích-hình-thoi bằng diện-tích hình chữ nhật

b) Diện-tích-hình-thoi bằng 1/2 diện-tích hình chữ nhật

Đáp án: a) Ghi S vào ô trống

b) Ghi Đ vào ô trống


Bài làm thêm trong vở bài tập

1. Đánh dấu (X) vào ô trống đặt dưới hình-thoi có diệntích bé hơn 20cm2.

2. Điền vào ô trống

3.  Một mảnh bìa hình thoi có độ dài các đường chéo là 10cm và 24 cm. Tính diệntich mảnh bìa đó.

Tóm tắt:

Diện tích mảnh bìa là: 10×24 / 2 = 120 cm2

Đáp số: 120 cm2

Advertisements (Quảng cáo)