Trang Chủ Lớp 4 Bài tập SGK lớp 4

Bài 1,2,3 trang 140,141 SGK Toán 4: Hình thoi

Tiết 133 Hình thoi: Giải bài tập Toán 4 bài 1 trang 140; bài 2,3 trang 141 chi tiết nhất.

Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song với nhau và bốn cạnh bằng nhau.

Mục tiêu: Nhận biết được hình.thoi và một số đặc điểm của nó và phân biệt được nó với một số hình khác đã học.

Bài 1: Trong các hình dưới đây:

Hình nào là hình-thoi?

Hình nào là hình chữ nhật?

Advertisements (Quảng cáo)

ĐS: Hình 1, Hình 3 là hình-thoi

Hình nào là hình chữ nhật


Bài 2: Trong hìnhthoi ABCD, AC và BD là hai đường chéo của hìnhthoi chúng cắt nhau tại điểm O

Advertisements (Quảng cáo)

a) Dùng e-ke để kiểm tra xem hai đường chéo có vuông góc với nhau hay không?

b) Dùng thước có vạch chia xăng- ti – mét để kiểm tra xem hai đường chéo có cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường hay không?

 a) Kiểm tra sẽ  thấy hai đường chéo vuông góc nhau

b) Kiểm tra sẽ thấy hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.


Bài 3: Thực hành gấp và cắt giấy theo hình vẽ trong sgk để tạo thành hìnhthoi

Hướng dẫn: xem kỹ hình vẽ trong sgk để hiểu rõ bài và thực hành theo hình vẽ.

Advertisements (Quảng cáo)