Trang Chủ Chủ đề Toán lớp 4 chương 4

Toán lớp 4 chương 4

Toán 4 Luyện tập chung tiết 136 – Bài 1,2,3,4 trang 144,145
Toán 4 Luyện tập chung tiết 136 – Bài 1,2,3,4 trang 144,145
Tiết 136 Luyện tập chung giải bài 1,2 trang 144; bài 3,4 trang 145 trong sách giáo khoa. Mục tiêu: Giúp các em có kĩ năng nhận dạng và đặc điểm 1 số hình đã được học. Vận dụng công thức để tính diện...
Giải bài 1,2,3,4 trang 143,144 SGK Toán 4: Luyện tập hình thoi
Giải bài 1,2,3,4 trang 143,144 SGK Toán 4: Luyện tập hình thoi
Luyện tập hình thoi: bài 1,2,3 trang 143; bài 4 SGK trang 144 Toán 4 tiết 135 chương IV. Bài 1: Tính diện tích hìnhthoi biết: a) Độ dài đường chéo là 19cm và 12cm b) Độ dài các đường chéo là 30cm và 7dm Giải:...
Giải bài 1,2,3 trang 142,143 Toán 4: Diện tích hình thoi
Giải bài 1,2,3 trang 142,143 Toán 4: Diện tích hình thoi
Tiết 134 - Diện tích hình thoi: Đáp án và giải bài 1 trang 142; bài 2,3 trang 143 SGK Chương 4 Toán lớp 4. Tiết học này các em sẽ biết và ghi nhớ công thức tính diệntích hình thoi...
Bài 1,2,3 trang 140,141 SGK Toán 4: Hình thoi
Bài 1,2,3 trang 140,141 SGK Toán 4: Hình thoi
Tiết 133 Hình thoi: Giải bài tập Toán 4 bài 1 trang 140; bài 2,3 trang 141 chi tiết nhất. Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song với nhau và bốn cạnh bằng nhau. Mục tiêu: Nhận biết được hình.thoi và...
Luyện tập chung Toán 4 tiết 132 (Bài trang 139)
Luyện tập chung Toán 4 tiết 132 (Bài trang 139)
Luyện tập chung (tiếp theo): bài 1,2,3,4 trang 139 SGK tiết 132 Toán 4. Bài 1: Cho các phân số: 3/5; 5/6;  25/30; 9/15; 10/12; 6/10. a) Rút gọn các phân số trên; b) Cho biết trong các phân số trên những phân số nào bằng...
Bài 1,2,3,4,5 trang 138,139: Luyện tập chung cộng trừ nhân chia phân số
Bài 1,2,3,4,5 trang 138,139: Luyện tập chung cộng trừ nhân chia phân số
Luyện tập chung cộng trừ nhân chia phân số: Giải bài 1,2,3,4,5 trang 138,139 Toán 4. Phép chia phân số: Để thực hiện phép chia 2 phânsố, ta làm như sau: Lấy phânsố thứ nhất nhân với phâ số thứ hai đảo...
Luyện tập chung tiết 130 Toán 4 trang 138
Luyện tập chung tiết 130 Toán 4 trang 138
Luyện tập chung tiết 130:  giải bài 1,2,3,4,5 trang 138 sách giáo khoa Toán 4 chương 4. 1. Tính: a) 2/3 + 4/5;            b) 5/12 + 1/6;               c) 3/4 + 5/6 Lời giải:...
Luyện tập chung tiết 127: bài 1,2,3,4 trang 136 Chương 4
Luyện tập chung tiết 127: bài 1,2,3,4 trang 136 Chương 4
Luyện tập chung tiết 127 : bài 1,2,3,4 trang 136 Chương 4 trong SGK Toán lớp 4. Bài 1. Tính rồi rút gọn a) 3/5 : 3/4;             2/5 : 3/10;               9/8...
Giải bài 1,2,3,4 trang 136 Toán 4: Phép chia phân số
Giải bài 1,2,3,4 trang 136 Toán 4: Phép chia phân số
Tiết 125 Toán 4: Phép chia phân số - Đáp án và hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 136 trong sách giáo khoa.  Bài học này giúp các em Nhận biết được ý nghĩa và thực hiện được phépchia phân-số. Để...
Bài 1,2,3 trang 135 sách Toán 4: Tìm phân số của một số
Bài 1,2,3 trang 135 sách Toán 4: Tìm phân số của một số
Tiết 124 - Tìm phân số của một số: Giải bài 1,2,3 trang 135 SGK Toán 4 chương 4 chi tiết và đầy đủ trên Dethikiemtra.com Mục đích bài này các em sẽ biết cách giải bài toán cũng như vận...