Trang Chủ Lớp 4 Bài tập SGK lớp 4

Bài 1,2,3,4 trang 95 SGK Toán 4: Dấu hiệu chia hết cho 2

Dấu hiệu chia hết cho 2- Đáp án bài 1,2,3,4 trang 95 SGK Toán 4 chương 3.

Các số có chữ số tận cùng là chữ số chẵn thì chia hết cho 2 

Bài 1. Trong các số 35; 89; 98; 1000; 744; 867; 7536; 84683; 5782; 8401
a) Số nào chia – hết cho 2?
b) Số nào không chia – hết cho 2?

HD: a)  98; 1000; 744; 5782; 7536
b) 35; 89;867;8401; 84683


Bài 2 trang 95: a) Viết bốn số có hai chữ số, mỗi số đều chiahết cho 2
b) Viết hai số có ba chữ số, mỗi số đều không chiahết cho 2

Advertisements (Quảng cáo)

ĐS: a)  44;98; 68; 26; b) 397;675


Bài 3. a) Với ba chữ số 3; 4; 6 hãy viết các số chẵn có ba chữ số, mỗi số có cả ba chữ số đó
b) Với ba chữ số 3; 5; 6 hãy viết các số lẻ có ba chữ số mỗi số có cả ba chữ số đó

Giải: a) Với ba chữ số 3; 4; 6 ta có  thể viết các số chẵn có ba chữ số, mỗi số có cả ba chữ số đó là: 346;  364;   436;   634

b)  Với ba chữ số 3; 5; 6 ta có  thể viết các số lẻ có ba chữ số, mỗi số có cả ba chữ số đó là:  365;  563;   635;   653


Bài 4 trang 95: a) Viết số chẵn thích hợp vào chỗ chấm
340; 342; 344;…;…; 350

b) Viết số lẻ thích hợp vào chỗ chấm
8347; 8349; 8351;…;…; 8357

Đáp án: a) số chẵn thích hợp 340; 342; 344; 346; 348; 350
b) Viết số lẻ thích hợp  8347; 8349; 8351; 8353; 8355; 8357

Advertisements (Quảng cáo)