Trang Chủ Lớp 5 Đề thi học kì 1 lớp 5

Kiểm tra học kì 1 lớp 5 môn Toán: Tìm x, biết x là số tự nhiên và x : 0,5 + x  : 0,25 = 12096

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHỔ AN – QUẢNG NGÃI – ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2016 – 2017 – MÔN: TOÁN – LỚP 5

Trắc nghiệm:    Khoanh tròn vào ý em cho là đúng.

1. Chữ số 5 trong số thập phân 12,354 có giá trị là:

A. 5

B.0,5

C.0,05

D.50

2. Số thập phân gồm: Ba mươi hai đơn vị, tám phần mười, năm phần trăm viết là:

A. 3285
B.32,85
C.3,285
D.328,5

3. Một hình tam giác có độ dài cạnh đáy là 6,5cm, chiều cao là 4,2cm. Diện tích của hình tam giác đó là: M1

A. 13,65 cm
B.5,35cm2                 
C.27,3cm2

Tự luận

4. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

Advertisements (Quảng cáo)

2016-12-19_175014

5. Điền số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

a. 8m2 4dm2 = . . . m2    

b. 3450 cm2  = . . .  m2

6: Đặt tính rồi tính.

a. 56,23 + 143,6;

b. 168,89 – 58,65;

Advertisements (Quảng cáo)

c. 25,4 x 6,3;

d. 15,12 : 3,6

7:  Một lớp học có 18 họcsinh nữ. Biết số họcsinh nữ chiếm 60% số học sinh của lớp học. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh nam?

8: Tìm x, biết x là số tự nhiên và X  :  0,5  +  X  :  0,25 =  12096


ĐÁP ÁN 

I. Trắc nghiệm: 1C; 2B; 3A.

Tự luận: 

4. 5,06;   4,2

5. 8,04; 0,3450

6:  Kết quả: a. 199,83 b. 110,24    c. 160,02     d. 4,2

7: Giải

Số học sinh cả lớp là: 18 : 60 x 100 = 30 ( họcsinh)

Số học sinh nam là: 30 – 18 = 12 ( họcsinh )

Đáp số: 12 họcsinh

8: ta có: X  :  0,5  +  X  :  0,25 =  12096

X  x   2    +  X  x  4    = 12096

X  x  ( 2 + 4 )             = 12096

X       = 12096  :  6

 X       =  2016

Advertisements (Quảng cáo)