Trang Chủ Lớp 4 Bài tập SGK lớp 4

Giải bài 1,2,3,4 trang 114 Toán 4: Luyện tập rút gọn phân số

CHIA SẺ

Luyện tập rút gọn phân số tiết 102. Dethikiemtra.com tiếp tục đồng hành cùng các em hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 114 Toán lớp 4 tập 2.

Bài 1. Rút gọn các phân số: Đáp số: 14/28 = 1/2;  25/50 = 1/2;  48/30 = 8/5; 81/54 = 3/2


Bài 2: Trong các phân số dưới đây, phân số nào bằng 2/3 ?

20/30 = 20:10/30:10 = 2/3

8/9 là phân-số tối giản

8/12 = 8:4/12:4 = 2/3

Vậy có 2 phân-số bằng 2/3 là 20/30 và 8/12;


Bài 3: Trong các phân-số dưới đây, phân-số nào bằng 25/100 ?

Ta có 25/100 = 25:25/100:25 = 1/4

50/150= 50:50/150:50 = 1/3

5/20 = 5:5/20:5 = 1/4

8/32=8:8/32:8 =1/4

Vậy các phân-số bằng 25/100  là: 5/20 và 8/32


Ngoài những bài tập trong sách giáo khoa, BQT gửi tới các em đáp án bài tập 1,2,3 trong vở bài tập toán 4 chi tiết dưới đây.

1. Rút gọn các phânsố:

21/28 = 3/4 ;                          9/36 = 1/4;

18/53 = 1/3;                           30/48 = 5/8;

90/72 = 5/4;                           72/42 = 12/7.

2. Khoanh vào những phân số bằng 3/4

Kết quả: 9/12; 15/20; 18/24. Hướng dẫn đều = 3/4

3. Khoanh vào những phânsố  bằng 25/100

Ta có: 25/100 = 1/4; như vậy chỉ có 5/20 rútgon bằng 1/4

4. Tính theo mẫu

5. Đúng ghi (Đ), sai ghi (S)

Nguồn Dethikiemtra.com