Trang Chủ Lớp 4 Bài tập SGK lớp 4

Bài 1,2 trang 116 SGK Toán 4: Quy đồng mẫu số các phân số

CHIA SẺ

Quy đồng mẫu số các phân số: Đáp án và hướng dẫn giải bài tập 1,2 trang 116 Toán 4 tiết 103 chương 4.

Cần nhớ: Khi quyđồng mẫusố 2 phân.số có thể làm như sau:

– Lấy tử số và mẫu số của phân.số thứ nhất nhân với mẫu số của phân.số thứ hai

– Lấy tử số và mẫu số của phân-số thứ hai nhân với mẫu số của phân-số thứ nhất

Gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa trang 116

1. Quy đồng mẫu số các phân số:

Đáp án: a) 5/6 = 20/24; 1/4 = 6/24;

b) 3/5 = 21/35; 3/7 = 15/35;  c) 9/8 = 81/72; 8/9 = 64/72


Bài 2 . Quy đồng mẫusố các phânsố:

Đáp án: 7/5 = 7755; 8/11 = 40/55 b) 5/12 = 40/96; 3/8 = 36/96; c) 17/10 = 119/70; 9/7 = 90/70


Hướng dẫn giải chi tiết bài tập trong vở bài tập

Bài 1 câu a)

mẫu chung là 20

Mẫu chung 56

Mẫu chung 60

Bài 2 vở BT:

MSC là 12

Các em để lại bình luận và chia sẻ nhé. Chúc các em học tập tốt nhất.