Trang Chủ Lớp 4 Bài tập SGK lớp 4

Bài 1,2,3 trang 114 sách Toán 4: Rút gọn phân số

CHIA SẺ

Tiết 101 – Rút gọn phân số hướng dẫn làm bài 1,2,3 trang 114 SGK Toán 4 tập 2.

Có thể rút-gọn phân-số để được một phân-số có tử số và mẫu số bé đi mà phân-số mới vẫn bằng phân-số đã cho.

Cách rút-gọn phân-số:

– Xét xem tử số và mẫu số cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn một

– Chia tử số và mẫu số cho số đó.

Cứ làm như thế cho đến khi nhận được phân.số tối giản (phân.số không thể rút gọn được nữa)

Gợi ý giải bài trong sách giáo khoa trang 114:

Bài 1: Rút-gọn các phân-số:

Đáp án:


Bài 2. Trong các phân số: 

a) Phânsố nào tối giản ? Vì sao

b) Phânsố nào rútgọn được? Hãy rútgọn phânsố đó.

Trả lời a) Các phân.số tối giản là :

Vì tử số và mẫu số của mỗi phân.số trên không cùng chia hết cho một số tự nhiên nào khác 1

b) Các phân.số rút.gọn được là:


Bài 3. Viết số thích hợp vào ô trống

Các em điền vào ô trống được kết quả như dưới:


Làm bài tập trong vở bài tập toán 4:

1. Rút gọn các phân_số:

2. Khoanh vào phân-số  bằng 2/5

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Trong các phânsố 3/9; 3/10; 11/33; 6/9 Phânsố tối giản là: B 3/10.