Trang Chủ Lớp 4 Bài tập SGK lớp 4

Bài 1,2,3 trang 135 sách Toán 4: Tìm phân số của một số

Tiết 124 – Tìm phân số của một số: Giải bài 1,2,3 trang 135 SGK Toán 4 chương 4 chi tiết và đầy đủ trên Dethikiemtra.com

Mục đích bài này các em sẽ biết cách giải bài toán cũng như vận dụng đúng làm bài toán trong sách giáo khoa và sách bài tập.

Muốn tìm phânsố của 1 số ta nhân số đó với phân số. Số đó được viết dưới dạng phânsố có mẫu số là 1 và nhân như 2 phân-số với nhau.

Bài 1 trang 135 : Một lớp có 35 học sinh, trong đó 3/5 số học sinh xếp loại khá. Tính số học sinh xếp loại khá của lớp học đó.

Số học sinh xếp loại khá của lớp học đó là:

35 x 3/5 = 21 (học sinh)

Đáp số: 21 học sinh

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 2: Một sân trường hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng bằng 5/6 chiều dài. Tính chiều rộng của sân trường?

Chiều rộng của sân trường là:

120 x 5/6  = 100 (m)

Đáp số: 100m

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 3 trang 135: Lớp 4A có 6 học sinh nam và số học sinh nữ bằng 9/8 số học sinh nam. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh nữ?

Số học sinh nữ của lớp 4A là:

16 x 9/8 = 18 (học sinh)

Đáp số 18 học sinh


Bài tập tham khảo

Sân trường hình chữ nhật có chiều rộng 80m. Tính chiều dài của sân trường biết rằng chiều dài bằng 3/2 chiều rộng.

Tóm tắt:


Theo đề bài ta có: chiều rộng bằng 2 phần, mà chiều rộng bằng 80 m. Vậy 1 phần là: 80: 2 = 40 (m)

Chiều dài sân trường hình chữ nhật là: 40×3 = 120 (m)

Đáp số: 120m

Advertisements (Quảng cáo)