Trang Chủ Lớp 4 Bài tập SGK lớp 4 Giải bài 1,2,3,4 trang 136 Toán 4: Phép chia phân số

Giải bài 1,2,3,4 trang 136 Toán 4: Phép chia phân số

CHIA SẺ

Tiết 125 Toán 4: Phép chia phân số – Đáp án và hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 136 trong sách giáo khoa. 

Bài học này giúp các em Nhận biết được ý nghĩa và thực hiện được phépchia phân-số. Để thực hiện phépchia 2 phânsố, ta làm như sau: Lấy phân-số thứ nhất nhân với phânsố thứ hai đảo ngược

Bài 1. Viết phân.số đảo ngược của mỗi phân.số sau

2/3;         4/7;       3/5;          9/4;        10/7

Phân số đảo ngược của các phân số trên lần lượt là:

3/2; 7/4; 5/3; 4/9; 7/10


Bài 2.Tính:

a) 3/7 : 5/8;        b) 8/7 : 3/4; c) 1/3 : 1/2

a) 3/7 : 5/8 =   3/7 x 8/5 =  24/35

b) 8/7 : 3/4 = 8/7 x 4/3 = 32/21

c) 1/3 : 1/2 = 1/3 x 2/1 = 2/3

Chi tiết:


Bài 3.Tính:

a) 2/3 x 5/7;          10/21 : 5/7;                10/21 : 2/3

b) 1/5 x 1/3;           1/15 : 1/5;                   1/15 : 1/3

Đáp án:a) 2/3 x 5/7 = 10/21

10/21 : 5/7 = 10/21 x 7/5 = 5x2x7 / 3x7x5 = 2/3

10/21 : 2/3 = 10/21 x 3/2 = 5x2x3 / 3x7x2 = 5/7

b) 1/5 x 1/3 = 1/15

1/15 : 1/5 = 1/15 x 5/1 = 5×1 / 3x1x5 = 1/3

1/15 : 1/3 = 1/15 x 3/1 = 3×1 / 3x5x1 = 1/5

Chi tiết như dưới đây:


Bài 4 trang 136 : Một hình chữ nhật có diện tích 2/3 m2 , chiều rộng 3/4m. Tính chiều dài của hình chữ nhật đó.

Chiều dài của hình chữ nhật đó bằng:  2/3 : 3/4 = 8/9 (m)

Đáp số: 8/9m

Thường xuyên truy cập trang web dethikiemtra.com để tham khảo cách giải bài tập hay nhé.

Quảng cáo
CHIA SẺ