Trang Chủ Lớp 4 Bài tập SGK lớp 4

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 133 Toán 4: Luyện tập phép nhân phân số

Luyện tập phép nhân phân số. Đáp án và hướng dẫn giải: bài 1,2,3,4,5 trang 133 tiết 123 trong SGK Toán lớp 4.

Mục tiêu ở tiết 123 này giúp học sinh nhận biết được tính chất của phép nhân: Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, nhân một tổng 2 phân số với 1 phân số.

Bước đầu biết vận dụng tính chât trong các trường hợp đơn giản.

Bài 1: Tính theo mẫu

Mẫu: 2/9 x 5 = 2/9 x 5/1 = 2×5 / 9×1 = 10/9

Ta có thể rút gọn như sau: 2/9 x 5 = 2×5 / 9 = 10/9

a) 9/11  x 8;     b) 5/6 x 7;    c) 4/5 x 1;   d) 5/8 x 0

Đáp án a) 72/11;       b) 35/6;       c) 4/5;  d) 0

Giải chi tiết ta được như sau:


Bài 2. Tính theo mẫu

Đáp số: a) 24/7;      b) 12/11;      c)5/4;      d)0 Chi tiết dưới đây:

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 3: Tính rồi so sánh kết quả:

Ta có: 2/5×3 = 6/5; 2/5 + 2/5 + 2/5 = 6/5. Bằng nhau.

Vậy kết quả của 2 phép tính này bằng nhau.

Hay:

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 4: Tính rồi rút gọn:

Đáp số: a) 4/3;  b) 2/7; c) 1.   Giải chi tiết dưới đây:


Bài 5: Tính chu vi và diện tích hình vuông có cạnh 5/7 m.

Chu vi hình vuông là : 5/7 x 4 = 20/7(m)

Diện tích hình vuông là: 5/7 x 5/7 = 25/49 (m2)

Đáp số: 25/49m2  và 20/7m


Bài tập tham khảo thêm:

1. Tính chu vi hình vuông có cạnh 3/8m.

Chu vi hình vuông là: 3/8 x 4 = 3/2 (m).

Đáp số: 3/2m

2. Một tấm kính hình chữ nhật có chiều rộng 3/5m, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính diện tích tấm kính đó.

Chiều dài tấm kính hình chữ nhật là:

3/5 x 2 = 6/5 (m)

Diện tích tấm kính hình chữ nhật là:

3/5 x 6/5 = 18/25 (m2)

Đáp số: 18/25m2

Advertisements (Quảng cáo)