Trang Chủ Lớp 4 Bài tập SGK lớp 4

Giải bài 1,2,3 trang 126 Toán 4: Phép cộng phân số

Tiết 133 – Phép cộng phân số: Đáp án và hướng dẫn giải: bài 1,2,3 trang 126 SGK Toán lớp 4.

Lý thuyết cần nhớ: Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số, ta cộng hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.

Mục tiêu bài này giúp HS nhận biết và cách thực hiện phép cộng 2 phânsố cùng mẫu số.

1.Tính:  a) 2/5+ 3/5; b) 3/4 + 5/4;  c) 3/8 + 7/8 d) 35/25 + 7/25.

Đáp số a) 1;     b) 2;     c) 5/4;             d) 42/25

Advertisements (Quảng cáo)


2. Tính chất giao hoán Viết tiếp vào chỗ chấm:

Đáp án: 5/7;

Advertisements (Quảng cáo)

Khi đổi chỗ hai phân-số trong một tổng thì tổng của chúng không thay đổi


Bài 3 trang 126 Hai ô tô cùng chuyển gạo ra một kho. Ô tô thứ nhất chuyển được 2/7 số gạo trong kho. Ô tô thứ hai chuyển được 3/7 số gạo trong kho. Hỏi cả hai ô tô chuyển được bao nhiêu phần số gạo trong kho?

Đáp án: Cả hai ô tô chuyển được số gạo bằng:

2/7 + 3/7 = 5/7 ( Số gạo trong kho)


Bài làm thêm:

Một ô tô giờ thứ nhất đi được 4/13 quãng đường, giờ thứ hai đi được 6/13 quãng đường. Hỏi sau 2 giờ oto đó đi được bao nhiêu quangđường?

Tóm tắt:


Bài giải: Quãng đường sau 2 giờ oto đó đi được là:
4/13 + 6/13 = 10/13(quangduong)
Đáp số: 10/13 quangduong

Advertisements (Quảng cáo)