Trang Chủ Lớp 4 Bài tập SGK lớp 4

Giải bài 1,2,3 trang 124,125 Toán 4: Luyện tập chung phân số

Luyện tập chung phân số: giải bài 1 trang 124; bài 2, 3 trang 125  SGK Toán  lớp 4.

Bài 1: Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một câu trả lời đúng. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

a) Trong các số 5451; 5541; 5145; 5541 số chia hết cho 5 là:

A. 5451         B. 5514              C.5145              D.5541

B) Hùng có 8 viên bi gồm 4 viên bi xanh, 3 viên bi màu đỏ, 1 viên bi màu vàng. Phân số chỉ các viên vi màu đỏ trong số viên bi của Hùng là:

c) Phân.số 5/9 bằng phân.số nào dưới đây:

d) Trong các phân-số Đáp án: a)  C;     b)  D;   C)  C; d) D


Bài 2: 53867 + 49608            b) 482 x 307

Advertisements (Quảng cáo)

c) 864752 – 91846             d) 18490 : 215


Bài 3: Cho hình chữ nhật ABCD có chiều dài 12cm, chiều rộng 5cm. Nối đỉnh A với trung điểm N của cạnh DC. Nối đỉnh C với trung điểm M của cạnh AB. Cho biết hình tứ giác AMCN là hình bình hành có chiều cao MN bằng chiều rộng hình chữnhật

Advertisements (Quảng cáo)

a) Giải thích tại sao đoạn thẳng AN và MC song song và bằng nhau?

b) Diện tích hình chữ nhật ABCD gấp mấy lần diện tích hình bìnhhành AMCN?

Giải: Các đoạn thẳng AN và MC là hai cạnh đối diện của hình bìnhhành AMCN nên chúng song song và bằng nhau.

b) Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

12 x 5 = 60 cm

vì trung điểm N là trung điểm của cạnh DC nên độ dài đoạn thẳng NC là:

12 : 2 = 6 (cm)

Diện tích hình bìnhhành AMCN bằng:

6 x 5 = 30cm

Ta có: 60 : 30 = 2 (lần)

Vậy diện tích hình chữnhật ABCD gấp đôi diện tích hình bình hành AMCN.

Advertisements (Quảng cáo)