Trang Chủ Lớp 4 Bài tập SGK lớp 4

Bài 1,2,3 trang 116,117 SGK Toán 4: Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)

CHIA SẺ

Quy đồng mẫu số các phân số tiếp theo: Đáp án và hướng dẫn giải: bài 1 trang 116; bài 2,3 trang 117 SGK Toán 4 tiết 104. 

Khi quy đồng mẫu-số hai phân-số, trong đó mẫusố của một trong hai phân-số là mẫu số chung (MSC) ta làm như sau:

– Xác định MSC

– Tìm thương MSC và mẫu-số của phân-số kia

– Lấy thương tìm được nhân với tử số và mẫu-số của phânsố kia. Giữ nguyên phânsố có mẫu-số  là MSC

Đáp án và gợi ý làm bài trong sách trang 116 và 117:

1. Quyđồng mẫu-số các phân số:

Gợi ý: a) MSC là 9; b) MSC 20; c) MSC 75

Chi tiết:


2. Quyđồng mẫusố các phânsố:

Gợi ý: a) MSC là 84;b) MSC là 24; ) MSC là 22; d) MSC 240; e) MSC 100;  g) MSC 60;

Chi tiết:


3. Viết các phân-số lần lượt bằng 5/6; 9/8 và mẫu số chung là 24

Hướng dẫn giải bài 3:


Hướng dẫn làm bài tập vở bài tập bài 1,2 và 3 chi tiết, đầy đủ nhất duy nhất trên Dethikiemtra.com

Bài 1 có 3 ý a,b,c,d. Ta có MSC lần lượt là 40, 45, 44, 72

Kết quả bài 1abc

Bài 1d

Bài 2 ab. Các em đặt mẫusố chung 70 và 42 để làm nhé

Bài 3. Tính theo mẫu

Hết, sau bài này là bài luyện tập chung, các em chú ý theo dõi.