Trang Chủ Lớp 8 Bài tập SGK lớp 8

Bài 56 Sinh học 8: Tuyến yên,tuyến giáp (Giải bài 1,2 trang 178 SGK)

CHIA SẺ

Bài 1: Lập bảng tổng kết vai trò của các tuyến nội tiết đã học theo mẫu sau :

Bảng so sánh:

STT Tuyến nội tiết Vai trò
 1  Tuyến yên  Là tuyến quan tròn nhất tiết các hoocmôn kích thích hoạt động của nhiều tuyến nội tiết khác. Đồng thời tiết các hoócmôn có ảnh hưởng đến sinh trưởng, trao đổi glucozơ, các chất khoáng, nước và co thắt cơ trơn
 2  Tuyến giáp  Có vai trò quan trọng trong chuỷen hóa vật chất và năng lượng cơ thể
 3  Tuyến cận giáp  Cùng với tuyến giáp có vai trò trao đổi canxi và phốtpho trong máu.

Bài 2: Phân biệt bệnh Bazơđô với bệnh bướu cổ do thiếu iốt.

Phân biệt bệnh  Bazơđô với bệnh bướu cổ do thiếu iốt.

Bệnh biếu cố do thiếu iốt Bệnh Bazơđô
 Khi thiếu iốt, chất tirôxin không được tiết ra, tuyến yên sẽ tiết nhiều hoócmôn thúc đẩy tuyến giáp hoạt động gây phì đại tuyến làm thành bướu cổ. Trẻ em sẽ chậm lớn, trí não kém phát triển; người lớn hoạt động thần kinh giảm sút, trí nhớ kém.  Do tuyến giáp hoạt động mạnh tiết nhiều hoócmôn làm tăng trao đổi chất, nhịp tim tăng, người bệnh luôn trong trạng thái hồi hộp, căng thẳng, mất ngủ, sút cân nhanh

Do tuyến hoạt động mạnh nên cũng gây bướu cổ, mắt lồ.