Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 1 lớp 7

Đề thi môn Văn cuối học kì I lớp 7: Trình bày cảm nghĩ của em về cánh đồng (hoặc dòng sông, con đường) quê hương

Trình bày cảm nghĩ của em về cánh đồng (hoặc dòng sông, con đường) quê hương; Kể tên các bài thơ và tác giả thuộc chủ đề Thơ hiện đại Việt Nam đã học trong sách Ngữ văn 7, tập một – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam … trong Đề thi môn Văn lớp 7 cuối học kì I

Đề bài

I. PHẦN ĐỌC HIỂU 2,5 điểm

“Trên đường hành quân xa
Dừng chân bên xóm nhỏ
Tiếng gà ai nhảy ổ:
“Cục…cục tác cục ta”
Nghe xao động nắng trưa
Nghe bàn chân đỡ mỏi
Nghe gọi về tuổi thơ

Tiếng gà trưa
Mang bao nhiêu hạnh phúc
Đêm cháu về nằm mơ
Giấc ngủ hồng sắc trứng
Cháu chiến đấu hôm nay
Vì lòng yêu Tổ quốc
Bà ơi, cũng vì bà
Vì tiếng gà cục tác
Ổ trứng hồng tuổi thơ”.

(Trích bài thơ Tiếng gà trưa – Xuân Quỳnh
Sách Ngữ văn 7, tập một – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam)

Em hãy đọc kỹ văn bản trên rồi trả lời các câu hỏi sau:

1) Bài thơ Tiếng gà trưa được sáng tác trong hoàn cảnh nào ? Theo thể thơ nào ?

2) Cảm hứng của tác giả trong bài thơ được khơi gợi từ sự việc gì ?

Advertisements (Quảng cáo)

3) Xác định điệp ngữ trong khổ thơ thứ nhất “Trên đường hành quân xa … Nghe gọi về tuổi thơ” ?

4) Nêu ý nghĩa của bài thơ ?

5) Kể tên các bài thơ và tác giả thuộc chủ đề Thơ hiện đại Việt Nam đã học trong sách Ngữ văn 7, tập một – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

II. PHẦN LÀM VĂN 7,5 điểm

Advertisements (Quảng cáo)

Trình bày cảm nghĩ của em về cánh đồng (hoặc dòng sông, con đường) quê hương.

Advertisements (Quảng cáo)