Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 1 lớp 7

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Sinh năm 2019 THCS Tân Khánh Trung: Em hãy nêu cách sinh dưỡng và sinh sản của trùng roi?

CHIA SẺ

Em có biện pháp nào để phòng bệnh giun dẹp kí sinh cho người và ddooojng vật? … trong Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Sinh năm 2019 THCS Tân Khánh Trung

Đề bài

Câu 1:(3 điểm)

a, Em hãy nêu cách sinh dưỡng và sinh sản của trùng roi?

b, Nêu đặc điểm của tập đoàn trùng roi và ý nghĩa của tập đoàn trùng roi?

Câu 2 (2 điểm)

- Quảng cáo -

a, Sinh sản mọc chồi giữa thủy tức và san hô khác nhau như thế nào?

b, Vòng đời Sán lá gan thích nghi với phát tán nòi giống như thế nào?

Câu 3: (2 điểm)

a, Em hãy giải thích vì sao trâu bò ở nước ta mắc bệnh sán lá gan nhiều?

b, Em hãy so sánh cấu tạo ngoài của châu chấu và tôm sông?

Câu 4 (2 điểm)

Em có biện pháp nào để phòng bệnh giun dẹp kí sinh cho người và ddooojng vật?

Câu 5 (1 điểm)

Ở chân khớp em cho biết hai loài có lợi và có hại?