Trang Chủ Lớp 7 Bài tập SGK lớp 7 Giải bài C1 – C6 trang 58,59 sách Lý 7: Sơ đồ...

Giải bài C1 – C6 trang 58,59 sách Lý 7: Sơ đồ mạch điện – Chiều dòng điện

CHIA SẺ

Sơ đồ mạch điện, Chiều dòng điện – Giải bài C1,C2,C3 trang 58; C4,C5,C6 trang 59 SGK Lý 7. 

1. Sử dụng các kí hiệu dưới đây, hãy vẽ sơ đồ mạch điện hình 19.3 theo đúng vị trí các bộ phận mạch điện như trên hình này.


2. Hãy vẽ một sơ đồ khác đã so với sơ đồ đã vẽ ở câu C1 bằng cách thay đổi vị trí các kí hiệu trong sơ đồ này.

2015-12-29_221047


3. Mắc mạch điện như đúng sơ đồ đã vẽ ở câu C2, tiến hành kiểm tra và đóng công tắc để đảm bảo mạch điện kín và đèn sáng.

Học sinh tự thực hành theo hướng dẫn.


4. Xem hình 20.4 và so sánh chiều quy ước của dòng điện với chiều dịch chuyển có hướng của electron tự do trong dây dẫn kim loại.

Dòng điện trong mạch có chiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng điện tới cực âm của nguồn điện.

Chiều quy ước của dòng điện ngược chiều với chiều dịch chuyển có hướng của các electron tự do trong dây dẫn kim loại.


5. Hãy dùng mũi tên như trong sơ-đồ mạch-điện hình 21.1a để biểu diễn chiều dòng điện trong các sơ-đồ mạch-điện hình 21.1 b,c,d.

2015-12-29_221832

Quảng cáo

Quảng cáo

 


Bài C6: Hãy tìm hiểu cấu tạo và hoạt động của chiếc đèn pin dạng ống tròn và vỏ nhựa thường dùng (hình 21.2)

a) Nguồn điện của đèn gồm mấy chiếc pin? Kí hiệu nào cho bảng trên đây tương ứng với nguồn điện này? Thông thường, cực  dương của nguồn điện lắp về phía đầu hay phía cuối của đèn pin?

b) Hãy vẽ sơ đồ mạch điện của đèn pin và dùng kí hiệu chiều dòng-điện chạy trong mạch điện này khi công tắc đóng.

2015-12-29_222009

a) Nguồn điện của đèn gồm hai chiếc pin.

kí hiệu: 

Thông thường cực dương của nguồn điện hay lắp về phía đầu của đèn pin.

b) Có thể vẽ sơ đồ sau:

2015-12-29_222153

Quảng cáo

CHIA SẺ