Trang Chủ Lớp 7 Bài tập SGK lớp 7

Cường độ dòng điện (Bài C1,C2,C3, C4,C5 trang 66, 67, 68 vật lý 7)

CHIA SẺ

Giải bài C1 trang 66; C2 trang 67; C3, C4, C5 trang 68 SGK Lý 7 chi tiết.

1. a) Trên ampe kế có ghi chữ A (số đo tính theo đơn vị ampe) hoặc mA (số đo tính theo đơn vị miliampe). Hãy ghi giới hạn đo (GHĐ) và độ chia nhất (ĐCNN) của ampe kế ở hình 24.2a và hình 24.2b vào bảng 1

2016-05-08_091439

b) Hãy cho biết ampe kế nào trong hình 24.2 dùng kim chỉ thị và ampe kế nào hiện số.

c) Ở chốt nối dây dẫn của ampe kế có ghi dấu gì ? (xem hình 24.3)

d) Nhận biết chốt điều chỉnh kim của ampe kế được trang bị cho nhóm em.

HD: a) 

b) Ampe kế hình 24.2a và 24.2b dùng kim chỉ thị

Ampe kế hình 24.2c hiện số.

c) Ở các chốt nối dây dẫn của ampe kế có ghi dấu + (cực dương) và – (cực âm)

Mở rộng sơ đồ mạch điện hình 24.3


2. Nêu nhận xét về mối liên hệ giữa độ sáng của đèn và cường độ dòng điện qua đèn: Dòng điện chạy qua đèn có cường độ càng ….thì đèn càng…..?

Nhận xét: Dòng điện chạy qua đèn có cùng cường độ lớn (nhỏ) thì đèn càng sáng (tối)


3. Đổi đơn vị cho các giá trị sau đây:

a) 0,175 A = 175mA;

b) 0,38 A =   380mA;

c) 1250mA = 1,250A;

d) 280mA =   0,280 A


4. Có bốn ampe kế với giới hạn đo như sau:

1) 2mA               2) 20mA        3) 250mA               4) 2A.

Hãy cho biết ampe kế nào đã cho phù hợp nhất để đo mỗi cường độ dòng điện sau đây:

a) 15mA;             b) 0,15A;                  c) 1,2A.

Đáp án bài C4: –  Chọn ampe kế 2) 20mA là phù hợp nhất để đo dòng điện a) 15mA

– Chọn ampe kế 3) 250mA là phù hợp nhất để đo dòng điện b) 0,15A

– Chọn ampe kế 4) 2A là phù hợp nhất để đo dòng điện c) 1,2A


5. Ampe kế trong sơ đồ nào ở hình 24.4 được mắc đúng, vì sao?

2016-05-08_091912Ampe kế được mắc đúng trong sơ đồ a) ở hình 24.4

Vì cực “+” của ampe kế được mắc với cực “+” của nguồn điện