Trang Chủ Chủ đề Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán

[Đề số 20] Kiểm tra học kì 1 Toán 5: Hỏi trung bình mỗi ngày bán được bao nhiêu tạ gạo?
[Đề số 20] Kiểm tra học kì 1 Toán 5: Hỏi trung bình mỗi ngày bán được bao nhiêu tạ gạo?
Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 20: Một cửa hàng bán trong 2 ngày đầu được 2,383 tấn gạo, bán trong 3 ngày sau được (3dfrac{{67}}{{1000}})tấn gạo. Hỏi trung bình mỗi ngày bán được bao...
[Đề 19] Thi học kì 1 môn Toán lớp 5: Hỏi cả 3 xe chở được bao nhiêu tấn hàng?
[Đề 19] Thi học kì 1 môn Toán lớp 5: Hỏi cả 3 xe chở được bao nhiêu tấn hàng?
Đề số 19 - Thi học kì 1 môn môn Toán lớp 5: Xe thứ nhất chở được 47,5 tấn hàng. Xe thứ hai chở hơn xe thứ nhất 1,2 tấn hàng và kém xe thứ ba 0,6 tấn. Hỏi cả...
Đề số 18 Kiểm tra học kì 1 Toán 5: Hỏi 48 bánh xà phòng như thế nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
Đề số 18 Kiểm tra học kì 1 Toán 5: Hỏi 48 bánh xà phòng như thế nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
- Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 5: Người ta cấy lúa trung bình 100m2 thì thu hoạch được 75kg thóc. Hỏi trên thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc? 1. Đúng...
Đề 17 Thi học kì 1 môn Toán lớp 5: Xe máy đi được 21km 600m thì hết bao nhiêu phút?
Đề 17 Thi học kì 1 môn Toán lớp 5: Xe máy đi được 21km 600m thì hết bao nhiêu phút?
Thi học kì 1 - Đề số 17 môn Toán lớp 5: Bốn con bò ăn hết một tạ cỏ trong một ngày. Hỏi 2 con bò như thế trong 30 ngày ăn hết bao nhiêu tấn bò? 1. Đúng chọn...
[Đề số 16] Đề kiểm tra học kì 1 Toán 5: Các số sau đây được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là
[Đề số 16] Đề kiểm tra học kì 1 Toán 5: Các số sau đây được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là
Đề số 16 - Kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 5: Trung bình cộng của 3 số là (dfrac{5}{8}). Số thứ ba bằng trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai. Số thứ hai là...
[Đề 15] Đề thi học kì 1 Toán lớp 5: Viết số thập phân 40,060 dưới dạng rút gọn nhất
[Đề 15] Đề thi học kì 1 Toán lớp 5: Viết số thập phân 40,060 dưới dạng rút gọn nhất
Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề số 15: Một mảnh bìa hình chữ nhật có chiều dài bằng (dfrac{3}{4}m), chiều rộng bằng (dfrac{4}{5})chiều dài. Tính chu vi và diện tích mảnh bìa đó. 1. Đúng...
[Đề số 14] Đề kiểm tra học kì 1 Toán lớp 5: Xếp các số lập được theo thứ tự giảm dần
[Đề số 14] Đề kiểm tra học kì 1 Toán lớp 5: Xếp các số lập được theo thứ tự giảm dần
Đề số 14 - Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 5: Hai công nhân cùng làm chung một công việc. Nếu người thứ nhất làm riêng thì làm xong trong 8 giờ. Nếu người thứ hai làm...
[Đề 13] Đề thi học kì 1 Toán lớp 5: Viết các phân số sau dưới dạng phân số thập phân và số thập phân (theo mẫu)
[Đề 13] Đề thi học kì 1 Toán lớp 5: Viết các phân số sau dưới dạng phân số thập phân và số thập phân (theo mẫu)
Thi học kì 1 - Đề số 13 - Toán lớp 5: Một xe tải chỏe 2 tạ 50kg lương thực gồm (dfrac{7}{{10}})tạ gạo nếp; (dfrac{4}{5})tạ gạo tẻ, còn lại là ngô. Hỏi xe đó chở bao nhiêu tạ ngô? 1. Đúng...
[Đề số 12] Đề kiểm tra học kì 1 Toán 5: Hỏi diện tích còn lại là bao nhiêu mét vuông?
[Đề số 12] Đề kiểm tra học kì 1 Toán 5: Hỏi diện tích còn lại là bao nhiêu mét vuông?
Đề số 12 - Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5: Một khu an dưỡng có diện tích là (2dfrac{7}{{10}}ha), trong đó (dfrac{4}{9})là diện tích hồ nước. Hỏi diện tích còn lại là bao nhiêu mét vuông? 1. Đúng...
[Đề 11] Thi học kì 1 lớp Toán lớp 5: Hỏi khu đất có diện tích là bao nhiêu héc-ta?
[Đề 11] Thi học kì 1 lớp Toán lớp 5: Hỏi khu đất có diện tích là bao nhiêu héc-ta?
Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 11: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 200m. Chiều rộng bằng (dfrac{3}{4})chiều dài. Hỏi khu đất có diện tích là bao nhiêu héc-ta? 1. Đúng ghi Đ,...