Trang Chủ Lớp 5 Đề thi học kì 1 lớp 5

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2021 – 2022 có đáp án

Đáp án đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn Toán năm 2021 nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và đạt kết quả cao trong kì thi tới. Một người thợ may 30 bộ quần áo đồng phục hết 90 m vải. Hỏi nếu người thợ đó may 60 bộ quần áo đồng phục như thế thì cần bao nhiêu mét vải ?

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1. NĂM HỌC 2021 – 2022

BÀI THI MÔN TOÁN LỚP 5

Thời gian làm bài : 40 phút

Bài 1: Hỗn số viết dưới dạng phân số là: (1 điểm)

Bài 2: a) Phần nguyên của số 9042,54 là :  (0,5điểm)

 A. 54 B. 904254   C. 9042 D. 9042,54

b) Chữ số 5 trong số thập phân 9042,54 có giá trị là ? (0,5 điểm)

A.  Phần triệu  B. Phần mười  C. Phần trăm D. Phần nghìn

Bài 3: a) 7cm 9mm = …………..cm số thích hợp viết vào chỗ chấm là: (0,5 điểm)

A. 7,09 B.   7,9  C.  0,79 D.  0,790

b) Điền dấu  < ; > ; = ; thích hợp vào ô trống: (0,5 điểm)

0,009   [……..]    56, 1

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 4: Chiều dài 4/5m, chiều rộng 1/2m. Chu vi của một hình chữ nhật là. (1 điểm)

Bài 5. (1 điểm): Tính:

Bài 6.  Viết các số thập phân sau theo thứ tự từ bé đến lớn: (1 điểm)

34,075;         34,257;        37,303;         34,175

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 7. (1,5 điểm) Một người thợ may 30 bộ quần áo đồng phục hết 90 m vải. Hỏi nếu người thợ đó may 60 bộ quần áo đồng phục như thế thì cần bao nhiêu mét vải ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 8. (2 điểm) Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 200 m. Chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Hỏi diện tích khu đất đó bằng bao nhiêu hec-ta ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 9 . (0,5 điểm) Tìm x:  150 –  X  + 35  =  100

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

HƯỚNG DẪN CHẤM KTĐK GIỮA HỌC KỲ 1

Môn:  Toán – Lớp 5

Năm học: 2021 – 2022

Câu 1. (1 điểm) Khoanh đúng : ý  A
Câu 2. (1 điểm) Khoanh đúng mỗi ý
a) Ý C ;              b)  Ý B
Câu 3. (1 điểm) Khoanh đúng mỗi ý
a) Ý B ;              b)  Điền đúng dấu
Câu 4. (1 điểm) Khoanh đúng  Ý C
Câu 5. (1 điểm) Đặt tính và tính đúng mỗi phần
Câu 6. (1 điểm)
Câu 7. (1,5 điểm)
             May một bộ đồng phục hết số mét vải là :

90 : 30 = 3 (m)

            May 60 bộ đồng phục như thế hết số mét vải là:

3 x 60 = 180 (m)

                                 Đáp số: 180 mét vải
Câu 8. (2 điểm)  
         Chiều rộng khu đất là :

200 x 3/4 = 150 (m)

0,25 điểm

0.5 điểm

            Diện tích khu đất đó có số hec-ta là:

200 x 150 = 30000 (m2)

0,25 điểm

0. 5 điểm

                          Đổi : 30000 m2 = 3 ha

 

0.25 điểm
                                        Đáp số: 3 ha 0.25 điểm

Câu 9.(0,5 điểm)

150 –  X  + 35  =  100

150 – X  = 100 – 35

150 – X  = 65

X = 150 – 65

X = 85

Advertisements (Quảng cáo)