Trang Chủ Lớp 5 Đề thi học kì 1 lớp 5

Đáp án và đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn Toán. Trung bình cộng của hai số là 278 , thêm vào 8 đơn vị thì sẽ được số mới đó là bao nhiêu?

Để chuẩn bị cho kì thi giữa học kì 1 sắp tới, dethikiemtra gửi tới các em học sinh Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 5. Cùng ôn tập và thử sức với bộ đề này nhé

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KÌ 1

NĂM HỌC 2020 – 2021

Môn: Toán – lớp 5

Thời gian: 40 phút. (Không kể thời gian giao đề)

I. TRẮC NGHIỆM: (2,5 điểm)

Học sinh khoanh vào chữ cái trước kết quả trả lời đúng nhất của mỗi bài sau:

Câu 1: (0,5đ)

Hai mươi bốn đơn vị, một phần mười, tám phần trăm được viết là:

A. 24108             B. 24,18

C. 241,8             D. 24,108

Câu 2: (0,5 đ)

Trong số thập phân 8,13, đâu là phần nguyên?

A. 1     B 8.          C. 3         D.13

Câu 3: (0,5 đ)

Phân số viết dưới dạng số thập phân là:

A. 65,00     B. 6,500       C. 0,65     D. 0,065

Bài 4 : (0,5 đ)

Trong các số sau, số nào mang giá trị bé nhất: 0,32: 0,197; 0,4; 0,321; 0,187

Advertisements (Quảng cáo)

A. 0,187      B. 0,197       C. 0,32          D. 0,4

Bài 5: (1 đ)

Giá trị của biểu thức: (20152 –  5000) : 2

A.  16532      B. 17652      C. 13526       D. 116352

Bài 6. ( 1đ )  Đổi các đơn vị đo sau :

a. 7dm = ……… m

A. 70m      B. 0,07m       C. 0,7m       D. 7,0m

b. 400 dm2 =    ……. m2

A. 0,4m2      B. 40 m2     C. 4 m2    D.400 m2

Bài 7: ( 1đ) Tìm X : X x 11 = 308  

                                  X       =  ?  

Advertisements (Quảng cáo)

A. 38    B. 21      C. 28          D. 80

Bài 8.(1 điểm)

Trung bình cộng của hai số là 278, thêm vào 8 đơn vị thì sẽ được số mới đó là bao nhiêu ?.

A. 287       B. 268       C. 286         D.296

II. TỰ LUẬN: (4 điểm)

Bài 9.(2điểm) Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 60m, chiều dài bằng 5/3 chiều rộng. Tính diện tích thửa ruộng đó.

Bài 10: (2 điểm ): Hai kho thóc chứa 2880 tấn thóc. Tìm số thóc của mỗi kho, biết rằng số thóc của kho thứ nhất bằng 3/5  số thóc kho thứ hai.

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN

I. TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)

Bài 1 2 3 4 5 6   7 8
          a b    
Đáp án B B C A B C C C C
Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 1

II. TỰ LUẬN: (4 điểm)

 Bài 9: (2 điểm)

Diện tích : ? mét vuông

Bài Giải

 Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là:

60 x  5/3 = 36 (m)

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là:

60 x 36 = 2160 (m2)        

Đáp số: 2160 m2     

Bài 10: (2 điểm)

Bài Giải

Tổng số phần bằng nhau là:

5 + 3 = 8       (phần)

Số thóc kho thứ nhất là:

2880 : 8 x 3 = 1080 (kg thóc)

Số thóc kho thứ hai là:

2880 – 1080 = 1800 (kg thóc)

Đáp số: kho thứ nhất : 1080 kg thóc

Kho thứ hai: 1800 kg thóc

Advertisements (Quảng cáo)