Trang Chủ Lớp 4 Bài tập SGK lớp 4

Tiết 111 Luyện tập chung so sánh hai phân số (phần 1) trang 123

Tiết 111 – Luyện tập chung so sánh hai phân số (Phần 1): bài 1,2,3,4 trang 123 SGK Toán lớp 4.

Bài 1: Điền dấu < = > thích hợp vào chỗ trống

9/14… 11/4;                       4/25…4/23;                  14/15…1

8/9…24/27;                     20/19…20/27;                  1…15/4

Đáp án: Kết quả như sau

9/14 < 11/4;                       4/25 < 4/23;                  14/15 < 1

8/9 = 24/27;                     20/19 > 20/27;                  1< 15/4


Bài 2: Với hai số tự nhiên 3 và 5, hãy viết

a) Phân.số bé hơn 1;

Advertisements (Quảng cáo)

b) Phân.số lớn hơn 1.

Ta viết được như dưới đây:

a) Phân-số bé hơn 1 là: 3/5

b) Phân-số lớn hơn 1 là: 5/3


Bài 3: Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn:

Advertisements (Quảng cáo)

a) 6/11; 6/5; 6/7;                         b) 6/20; 9/12; 12/32

Hướng dẫn: a) Các phân-số đã cho sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn: 6/11; 6/7; 6/5

b) Rút gọn các phân-số:

6/20 = 6:2/20:2 = 3/10; 9/12 = 9:3/12:3 = 3/4

12/32 = 12:4/32:4 = 3/8

Ta có: 3/10 < 3/8  và 3/8 < 3/4

nên 6/20 <12/32 và 12/32 < 9/12

Vậy kết quả là: 6/20; 12/32; 9/12


Bài 4: Tính:

Đáp số a) 1/3; b) 1

Giải bài4

Advertisements (Quảng cáo)