Trang Chủ Lớp 4 Bài tập SGK lớp 4

Tiết 118 Toán 4: Phép trừ phân số (tiếp theo)

Phép trừ phân số (tiếp theo) tiết 118: Gợi ý giải bài 1,2,3 trang 130 SGK Toán 4.

Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số của hai phân số, rồi trừ hai phân số đó.

1. Tính:a) 4/5 – 1/3           b) 5/6 – 3/8     c) 8/7 – 2/3   d) 5/3 – 3/5

Đáp án: a) 7/5;            b) 16/15

Các bước giải chi tiết:

a) Quy đồng mẫu số:

 

Trừ hai phân số:

 

Advertisements (Quảng cáo)

b)

Câu b


Bài 2. Tính: a) 20/16 – 3/4             b) 30/45 – 2/5

c) 20/12 – 3/4            d) 12/9 – 1/4

Advertisements (Quảng cáo)

Đáp án: a) 2/4;     b) 4/15;       c) 2/24;    d) 13/12

Với bài tập này chúng ta sẽ rút gọn trước rồi quy đồng sau

Bài 2 chi tiết


Bài 3 trang 130: Trong một công viên có 6/7 diện tích đã trồng hoa và cây xạnh, trong đó 2/5 diện tích của công viên đã trồng hoa. Hỏi diện tích để trồng cây xanh là bao nhiêu phần diện tích của công viên?

Diện tích trồng cây xanh bằng:

Đáp số: 16/35 diện tích.


Bài tập làm thêm tham khảo:

1. Có hai vòi nước cùng chảy vào bể, vòi thứ nhất một giờ chảy được 5/12 bể, vòi thứ hai một giờ chảy được 1/3 bể. Hỏi trong một giờ vòi thứ nhất chảy được nhiều hơn vòi thứ hai bao nhiêu phần của bể nước ?

Trong một giờ vòi thứ nhất chảy nhiều hơn vòi thứ hai là: 5/12-1/3 = 5/12 – 4/12 = 1/12 (bể)

Đáp số: 1/12 bể

Advertisements (Quảng cáo)