Trang Chủ Lớp 4 Bài tập SGK lớp 4

Luyện tập so sánh 2 phân số có cùng mẫu số

CHIA SẺ

Luyện tập so sánh hai phân số có cùng mẫu số tiết 108 – Đáp án và hướng dẫn giải: bài 1,2,3 trang 120 SGK Toán lớp 4. Thực hành S.Xếp 3 phân-số có cùng mẫu theo thứ tự từ bé-lớn.

Bài 1. So sánh hai phân-số

a) 3/5 và 1/5;                         b) 9/10 và 11/10

c) 13/17 và 15/17;                 d) 25/19 và 22/19

Kết quả: a) 3/5 > 1/5;                         b) 9/10 < 11/10

c) 13/17 < 15/17;                 d) 25/19 < 22/19

Vì đây đều là những phân-số có cùng mẫusố. Nên các em sosánh tử số với nhau. Phân-số nào có tử số lớn hơn thì phân.số đó lớn hơn.


Bài 2. So-sánh các phân số sau với 1

Ta có:  1/4<1;   3/7<1;     9/5>1;     7/3 > 1;    14/15 < 1; 16/16 = 1; 14/11 >1


Bài 3.Viết các phânsố theo thứ tự từ bé đến lớn

a) 1/5; 4/5; 3/5;

b) 6/7; 8/7; 5/7;

c) 8/9; 5/9; 7/9;

d) 12/11; 16/11; 10/11

Hướng dẫn giải bài 3: a) Vì 1< 3; 3< 4 nên ta sắp xếp như sau: 1;5; 3/5; 4/5.

b) Vì 5<6; 6<8 nên ta sắpxếp như sau: 5/7; 6/7; 8/7.

c) Vì 5<7; 7<8 nên ta sắpxếp như sau: 5/9; 7/9; 8/9.

d) Vì 10<12; 12<16 nên ta sắpxếp như sau: 10/11; 12/11;16/11


Đáp án trong vở bài tập:

Bài 1+2

3. Khoanh vào phân số lớn nhất, nhỏ nhất:

4. Viết phanso 5/8; 3/8; 7/8; 6/8 theo thứ tự:

5. Nêu cách so-sánh 2 phsố 5/6 và 6/5: Đầu tiên ta đưa 2 phsố về cùng mẫu để dễ so sánh. Khi đó ta thấy tử của phsố nà lớn thì phsố đó lớn hơn
Ta có: 5/6 = 5×5/6×5 = 25/30
6/5= 6×6/5×6=36/30
Quy đồng mẫu của 5/6 và 6/5 ta đc: 25/30 và 30/30.
Mà 25/30 < 36/30. Vậy 5/6 < 6/5.