Trang Chủ Lớp 4 Bài tập SGK lớp 4 Tiết 98 Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)

Tiết 98 Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)

CHIA SẺ

Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo). Gợi ý giải bài 1, 2, 3 trang 110 SGK Toán 4 tiết 98.

Kết quả của phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên (khác 0 ) có thể viết là một Ph.số , chẳng hạn  5 : 4 = 5/4

Chú ý: Ph.số có tử số lớn hơn mẫu số, Ph.số đó lớn hơn 1

Ph.số có tử số bằng mẫu số, Ph.số đó bằng 1

Ph.số có tử số bé hơn mẫu số, Ph.số đó bé hơn 1

Bài 1: Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số:

9 : 7; 8 : 5; 19 : 11; 3 : 3; 2 : 15

Lời giải:


Bài 2: Có hai phân-số 7/6  và 7/12, phân-số nào chỉ phần đã tô màu của hình 1? Phân-số nào chỉ phần đã tô màu của hình 2?

Lời giải: Phân-số 7/6  chỉ phần đã tô màu ở hình 1

Phân-số 7/12 chỉ phần đã tô màu ở phần 2


Bài 3. Trong các phân số: 

a) Phân.số nào bé hơn 1?

b) Phân.số nào bằng 1?

c) Phân.số nào lớn hơn 1?

Lời giải: a) Phân.số nào bé hơn 1 là 3/4; 9/14; 6/10

b) Phân.số nào bằng 1 là: 24/24.

c) Phân.số nào lớn hơn 1 là: 7/5; 19/17


Bài Làm thêm: 

1. Chia đều 9l nước mắm vào 12 cái chai. Hỏi mỗi chai có bao nhiêu lít nước mắm?

Giải: Ta lấy 9 lít chia đều 12 chai. Vậy mỗi chai có số lít nước mắm là: 9:12 = 9/12 (lít)

Đáp số: 9/12 lít

2.May 5 áo trẻ em hết 6m vải. Hỏi may mỗi áo trẻ em hết bao nhiêu mét vải?

Giải: Số mét vải dùng để may mỗi áo của trẻ em là: 6:5 = 6/5(m)
Đáp số: 6/5m

 

CHIA SẺ