Trang Chủ Lớp 4 Bài tập SGK lớp 4

Tiết 98 Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)

CHIA SẺ

Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo). Gợi ý giải bài 1, 2, 3 trang 110 SGK Toán 4 tiết 98.

Kết quả của phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên (khác 0 ) có thể viết là một Ph.số , chẳng hạn  5 : 4 = 5/4

Chú ý: Ph.số có tử số lớn hơn mẫu số, Ph.số đó lớn hơn 1

Ph.số có tử số bằng mẫu số, Ph.số đó bằng 1

Ph.số có tử số bé hơn mẫu số, Ph.số đó bé hơn 1

Bài 1: Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số:

9 : 7; 8 : 5; 19 : 11; 3 : 3; 2 : 15

Lời giải:


Bài 2: Có hai phân-số 7/6  và 7/12, phân-số nào chỉ phần đã tô màu của hình 1? Phân-số nào chỉ phần đã tô màu của hình 2?

Lời giải: Phân-số 7/6  chỉ phần đã tô màu ở hình 1

Phân-số 7/12 chỉ phần đã tô màu ở phần 2


Bài 3. Trong các phân số: 

a) Phân.số nào bé hơn 1?

b) Phân.số nào bằng 1?

c) Phân.số nào lớn hơn 1?

Lời giải: a) Phân.số nào bé hơn 1 là 3/4; 9/14; 6/10

b) Phân.số nào bằng 1 là: 24/24.

c) Phân.số nào lớn hơn 1 là: 7/5; 19/17


Bài Làm thêm: 

1. Chia đều 9l nước mắm vào 12 cái chai. Hỏi mỗi chai có bao nhiêu lít nước mắm?

Giải: Ta lấy 9 lít chia đều 12 chai. Vậy mỗi chai có số lít nước mắm là: 9:12 = 9/12 (lít)

Đáp số: 9/12 lít

2.May 5 áo trẻ em hết 6m vải. Hỏi may mỗi áo trẻ em hết bao nhiêu mét vải?

Giải: Số mét vải dùng để may mỗi áo của trẻ em là: 6:5 = 6/5(m)
Đáp số: 6/5m