Trang Chủ Lớp 3 Bài tập SGK lớp 3

Bài tập trang 22 nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số có nhớ

Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số có nhớ : Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3 trang 22  môn Toán 3.

Trường hợp nhân có nhớ, sau khi nhân với chữ số hàng chục, ta lấy kết quả cộng thêm phần nhớ vào.

Tiết toán hôm nay,các em tiếp tục học nhân số có hai chữ số với số có một chữ số(có nhớ).

Mục tiêu:

  • Biết làm tính nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ).
  • Vận dụng giải bài toán có một phép nhân.

Bài 1. Tính

a) 47 x 2;          25 x 3;      16 x 6;             18 x 4;

b) 28 x 6;         36 x 4;      82 x 5;            99 x 3

Đáp số:

a) 47 x 2 = 94;      25 x 3 = 75;    16 x 6 = 96;         18 x 4 = 72;

b) 28 x 6 = 168;     36 x 4 = 144;    82 x 5 = 110;     99 x 3 = 297.

Bài giải:

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 2. Mỗi cuộn vải dài 35m. Hỏi 2 cuộn vải như thế dài bao nhiêu mét?

Tóm tắt:

Một cuộn vải :  35 m

Hai cuộn vải : …….? m

Giải: Độ dài của 2 cuộn vải là:

Advertisements (Quảng cáo)

35 x 2 = 70 (m)

Đáp số 70 m


Bài 3. Tìm x:

a) x : 6 = 12

b) x : 4 = 23

Giải từng bước tìm x:

a) x : 6 = 12

x = 12 x 6

x = 72

b) x : 4 = 23

x = 23 x 4

x = 92

Lưu ý: Khi thực hiện phép nhân có nhớ chúng ta cần thêm số nhớ vào kết quả của lần nhân liền sau.

Các em về nhà tiếp tục đọc thuộc lòng bảng nhân 2 đến 6 và làm lại các bài tập vừa học.

Advertisements (Quảng cáo)