Trang Chủ Lớp 3 Bài tập SGK lớp 3

Bài luyện tập nhân số có hai chữ số, Xem đồng hồ trang 23

CHIA SẺ

Luyện tập : Đáp án và Hướng dẫn giải chi tiết bài 1,2,3,4,5 trang 23 SGK Toán lớp 3.

Bài luyện tập có 5 bài tập nội dung xoay quanh các bài đã học đó là:

  • Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)
  • Xem đồng hồ

Hướng dẫn giải bài trong sách giáo khoa

Bài 1: Tính: 49 x 2; 27 x 4; 57 x 6; 18 x 5; 64 x 3.

2016-05-12_220358

Kết quả lần lượt là: 98; 108 ; 342; 90 ; 192

49 x 2 = 98; 27 x 4 = 108; 57 x 6 = 342; 18 x 5 = 90; 64 x 3 =192.


Bài 2 trang 23. Đặt tính rồi tính:

Dethikiemtra.com giải luôn ra kết quả:

a) 38 x 2 = 76;              27 x 6 = 162

b) 53 x 4 = 132;            45 x 5 = 225

c) 84 x 3 = 252;            32 x 4 = 128


Bài 3: Mỗi ngày có 24 giờ. Hỏi 6 ngày có tất cả bao nhiêu giờ?

Mỗi ngày có 24 giờ vậy 6 ngày có số giờ là:

24 x 6 = 144 (giờ)

Đáp số: 144 giờ.


Bài 4: Quay kim đồng hồ để chỉ:

a) 3 giờ 10 phút

b) 8 giờ 20 phút

c) 6 giờ 45 phút

d) 11 giờ 35 phút.

Giải bài 4 quay kim đồng hồ


Bài 5 trang 23: Hai phép nhân nào có kết quả bằng nhau:

Giảibài5

Có thể nối các phép nhân có kết quả bằng nhau như sau:

2 x 3 = 3 x 2; 6 x 4 = 4 x 6; 3 x 5 = 5 x 3; 2 x 6 = 6 x2; 5 x 6 = 6 x 5.

Bài sau: Giải bài 1,2 trang 26: Tìm một trong các phần bằng nhau của một số