Trang Chủ Lớp 3 Bài tập SGK lớp 3

[Toán 3 trang 21] Nhân số có 2 chữ số với số có một chữ số không nhớ

Đáp án và giải bài 1,2,3 trang 21 Toán lớp 3: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số không nhớ.

Các bước thực hiện phép nhân là:

– Bước 1: Đặt tính.

– Bước 2: Tính: Nhân với chữ số hàng đơn vị rồi nhân với chữ số hàng chục.

Mục tiêu của bài này:

  •  Biết đặt tính rồi nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)
  • Củng cố ý nghĩa của phép nhân

Ví dụ: Hướng dẫn thực hiện phép nhân 13 x 3:

Viết tích dưới dạng tổng rồi tính kết quả: 12 x 3 = 12 + 12 + 12 = 36

Vậy : 12 x 3 = 36.

–  Hướng dẫn đặt tính:

– Tính:  3 nhân 2 bằng 6, viết 6;  3 nhân 1 bằng 3 viết 3

Advertisements (Quảng cáo)

Áp dụng giải bài tập trong sách giáo khoa:

Bài 1. Tính:

24 x 2;         22 x 2;           11 x 5;         33 x 3; 20 x 4

Đáp số:

24 x 2 = 48;    22 x 2 = 44; ;    11 x 5 = 55;  33 x 3 = 99;    20 x 4 = 80

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 2. Đặt tính rồi tính:

a) 32 x 3 ;          11 x 6               b) 42 x 2;         13 x 3

Đáp án:

a) 32 x 3 = 96 ;          11 x 6  = 66;

b) 42 x 2 = 84;           13 x 3   = 39;


Bài 3 trang 21: Mỗi hộp có 12 bút chì màu. Hỏi 4 hộp như thế có bao nhiêu bút chì màu?

Cả 4 hộp có số bút chì màu là:

12 x 4 = 48 ( bút chì).

Đáp số: 48 bút chì

Advertisements (Quảng cáo)