Trang Chủ Lớp 3 Bài tập SGK lớp 3

Bài tập Tìm một trong các phần bằng nhau của một số lớp 3 trang 26,27

Tìm một trong các phần bằng nhau của một số: bài 1,2 trang 26,27 và bài Luyện tập 1,2,3,4 trang 26, 27 SGK Toán 3.

+ Kiến thức cần nhớ

Muốn tìm một trong các phần = của một số, ta lấy số đó chia cho số phần.

Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ trống

a) 1/2 của 8 kg là 4 kg                     b) 1/4 của 24 lít là 6lít

( Nhẩm 8 : 2 = 4( kg)                         ( Nhẩm 24 : 4 = 6 (lít)

c) 1/5  của 35m là 7m               d) 1/6 của 54 phút là 9 phút

(Nhẩm 35 : 5 = 7 m)                         (Nhẩm 54 : 6 = 9 phút).

Bài 2: Một cửa hàng có 40m vải xanh đã bán được 1/5 số vải đó. Hỏi cửa hàng đó đã bán mấy mét vải xanh?

Số mét vải xanh cửa hàng đã bán là:

Advertisements (Quảng cáo)

40 : 5 = 8 (m)

Luyện tập:

1: a) Tìm 1/2 của: 12 cm; 18 kg; 10 l

b) Tìm 1/6 của:  24m; 30 giờ; 54  ngày.

HD: +  1/2 của  12 cm là 12 : 2 = 6 (cm)

+  1/2 của 18 kg là 18 : 2 = 9 ( kg)

Advertisements (Quảng cáo)

+ 1/2 của 10 lít là 10 : 2 = 5 (lít).

b) + 1/6 của 24 m là 24 : 6 = 4 (m)

+ 1/6 của 30 giờ là 30 : 6 = 5 (giờ)

+ 1/6 của 54 ngày là 54 : 6 = 9 ( ngày).

2. Vân làm được 30 bông hoa bằng giấy, Vân tặng bạn 1/6  số bông hoa đó. Hỏi Vân tặng bạn bao nhiêu bông hoa?

Vân tặng bạn số bông hoa là:

30 : 6 = 5 ( bông hoa).

Bài 3. Có 28 học sinh đang tập bơi, 1/4 số học sinh đó là học sinh lớp 3A. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu học sinh đang tập bơi?

Số học sinh đang tập bơi là:

28 : 4 = 7 (học sinh)

Bài 4. Đã tô màu vào 1/5 số ô vuông của hình nào?

2016-05-13_133633

Giải bài 4: Nhận xét – Mỗi hình đã cho đều có 10 ô vuông.

1/5 số ô vuông của mỗi hình gồm: 10 : 5 = 2 ( ô vuông)

– Hình 2 và hình 4 có 2 ô vuông đã tô màu.

Vậy đã tô màu vào 1/5 số ô vuông của hình 2 và hình 4.

Advertisements (Quảng cáo)