Bài tập SGK lớp 3

Trang Chủ Lớp 3 Bài tập SGK lớp 3
Giải bài tập SGK lớp 3: Hướng dẫn giải bài tập SGK môn Toán, Tiếng Việt lớp 3 chi tiết và đầy đủ nhất. Trên trang các em cũng có thể xem thêm đề thi, đề kiểm tra các môn nữa nhé.
Picture dictionary – Family & Friends Special Edition Grade 3
Picture dictionary – Family & Friends Special Edition Grade 3
Picture dictionary - Family & Friends Special Edition Grade 3. Picture dictionary - Family & Friends Special Edition Grade 3:  rug : thảm; shelf: kệ; blanket: chăn ... UNIT 1. 1. rug : thảm 2. cabinet: tủ đựng 3. shelf: kệ 4. pillow: gối 5. blanket: chăn 6....
Review 4 trang 86 – Family & Friends Special Edition Grade 3: Check (v) the picture that contains the sound.
Review 4 trang 86 – Family & Friends Special Edition Grade 3: Check (v) the picture that contains the sound.
Review 4 trang 86 - Family & Friends Special Edition Grade 3. Giải bài tập Review 4 trang 86 - Family & Friends Special Edition Grade 3. Check (v) the picture that contains the sound. 1. Circle the odd-one-out. Write. 1. cow...
Lesson Six – Unit 12 – Family & Friends Special Edition Grade 3: Look and say.
Lesson Six – Unit 12 – Family & Friends Special Edition Grade 3: Look and say.
Unit 12: Look At The Photos! - Family & Friends Special Edition Grade 3. Giải bài tập Lesson Six - Unit 12 - Family & Friends Special Edition Grade 3. Look and say. Lesson Six Listening 1. Listen and write T (true) or F...
Lesson Five: Skills Time! – Unit 12- Family & Friends Special Edition Grade 3: Read again. Circle the false word and write the correct word.
Lesson Five: Skills Time! – Unit 12- Family & Friends Special Edition Grade 3: Read again. Circle the false word and write the correct word.
Unit 12: Look At The Photos! - Family & Friends Special Edition Grade 3. Giải bài tập Lesson Five: Skills Time! - Unit 12- Family & Friends Special Edition Grade 3. Read again. Circle the false word and write the...
Lesson Four: Phonics – Unit 12 – Family & Friends Special Edition Grade 3: Circle the short vowels. Underline the long vowels.
Lesson Four: Phonics – Unit 12 – Family & Friends Special Edition Grade 3: Circle the short vowels. Underline the long vowels.
Unit 12: Look At The Photos! - Family & Friends Special Edition Grade 3. Giải bài tập Lesson Four: Phonics - Unit 12 - Family & Friends Special Edition Grade 3. Circle the short vowels. Underline the long vowels. 1. Listen, point,...
Lesson Three: Song – Unit 12 – Family & Friends Special Edition Grade 3: Listen and sing
Lesson Three: Song – Unit 12 – Family & Friends Special Edition Grade 3: Listen and sing
Unit 12: Look At The Photos! - Family & Friends Special Edition Grade 3. Giải bài tập Lesson Three: Song - Unit 12 - Family & Friends Special Edition Grade 3. Listen and sing. 1. Listen, point, and repeat. Click here to...
Lesson Two: Grammar – Unit 12 – Family & Friends Special Edition Grade 3: Look and say.
Lesson Two: Grammar – Unit 12 – Family & Friends Special Edition Grade 3: Look and say.
Unit 12: Look At The Photos! - Family & Friends Special Edition Grade 3. Giải bài tập Lesson Two: Grammar - Unit 12 - Family & Friends Special Edition Grade 3. Look and say. 1. Listen to the story and repeat. Act. 2....
Lesson One: Words – Unit 12 – Family & Friends Special Edition Grade 3: Listen and read.
Lesson One: Words – Unit 12 – Family & Friends Special Edition Grade 3: Listen and read.
Unit 12: Look At The Photos! - Family & Friends Special Edition Grade 3. Giải bài tập Lesson One: Words - Unit 12 - Family & Friends Special Edition Grade 3. Listen and read. 1. Listen, point, and repeat. Click here...
Lesson Six – Unit 11 – Family & Friends Special Edition Grade 3: Look and say
Lesson Six – Unit 11 – Family & Friends Special Edition Grade 3: Look and say
Unit 11: Look At All The Animals! - Family & Friends Special Edition Grade 3. Giải bài tập Lesson Six - Unit 11 - Family & Friends Special Edition Grade 3. Look and say. Listening 1. Listen and number. Click here to listen 5...
Lesson Five: Skills Time! – Unit 11 – Family & Friends Special Edition Grade 3: Listen and read.
Lesson Five: Skills Time! – Unit 11 – Family & Friends Special Edition Grade 3: Listen and read.
Unit 11: Look At All The Animals! - Family & Friends Special Edition Grade 3. Giải bài tập Lesson Five: Skills Time! - Unit 11 - Family & Friends Special Edition Grade 3. Listen and read. Reading 1. Look at the pictures. Where...

Advertisements (Quảng cáo)

Đang quan tâm