Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 50 Vở bài tập Toán học 2 tập 1: Một cửa hàng lần đầu bán được 28kg đường, lần sau bán được nhiều hơn lần đầu 13kg đường. Hỏi lần sau cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki – lô – gam đường?

CHIA SẺ
Bài tự kiểm tra – SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 50 Vở bài tập Toán học 2 tập 1. Đặt tính rồi tính; Một cửa hàng lần đầu bán được 28kg đường, lần sau bán được nhiều hơn lần đầu 13kg đường. Hỏi lần sau cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki – lô – gam đường?…

1:  Tính

2: Đặt tính rồi tính

36 + 25             49 + 24              37 + 36                 8 + 28

3: Một cửa hàng lần đầu bán được 28kg đường, lần sau bán được nhiều hơn lần đầu 13kg đường. Hỏi lần sau cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki – lô – gam đường?

4: Dùng thước và bút nối các điểm để có

a) Hình tứ giác

b) Hình chữ nhật

5: Điền chữ số thích hợp vào ô trống

BÀI GIẢI

1:

2: 

3: Tóm tắt

Lần sau cửa hàng đó bán được số ki-lô-gam đường là:

28 + 13 = 41 (kg)

Đáp số: 41 kg

4: a) Hình tứ giác

b) Hình tam giác

5: