Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3 trang 91, 92 VBT môn Toán 2 tập 1: Xem tờ lịch trên rồi viết số hoặc chữ số thích hợp vào chỗ chấm: Ngày 1 tháng 5 là ngày thứ bảy

CHIA SẺ
Bài 78. Luyện tập chung – SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3 trang 91, 92 Vở bài tập toán 2 tập 1. Nối mỗi câu với đồng hồ ghi giờ thích hợp; Xem tờ lịch trên rồi viết số hoặc chữ số thích hợp vào chỗ chấm: Ngày 1 tháng 5 là ngày thứ bảy…

1: Nối mỗi câu với đồng hồ ghi giờ thích hợp

 

2: a) Viết tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 5 (có 31 ngày)

b) Xem tờ lịch trên rồi viết số hoặc chữ số thích hợp vào chỗ chấm

– Ngày 1 tháng 5 là ngày thứ………………

– Tháng 5 có……. Ngày thứ bảy. Đó là các ngày: …………………

– Thứ ba tuần này là ngày 11 tháng 5.

Thứ ba tuần trước là ngày……………………

Thứ ba tuần sau là ngày ……………………

3: Vẽ thêm kim đồng hồ để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng 

 

1:  

2: a)

b) Xem tờ lịch trên rồi viết số hoặc chữ số thích hợp vào chỗ chấm

– Ngày 1 tháng 5 là ngày thứ bảy.

– Tháng 5 có 5 ngày thứ bảy. Đó là các ngày: 1, 8, 15, 22, 29.

– Thứ ba tuần này là ngày 11 tháng 5.

Thứ ba tuần trước là ngày 4 tháng 5.

Thứ ba tuần sau là ngày 18 tháng 5.

3: