Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3 trang 81 Vở bài tập Toán 1 tập 2: Vẽ thêm kim đồng hồ để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng

CHIA SẺ
Bài 75. Thực hành xem đồng hồ – SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3 trang 81 Vở bài tập Toán 1 tập 2. Nối đồng hồ chỉ thời gian thích hợp với thời gian ghi trong tranh; Vẽ thêm kim đồng hồ để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng…

1: Nối đồng hồ chỉ thời gian thích hợp với thời gian ghi trong tranh

2: Đánh dấu x vào ô trống thích hợp

 

3: Vẽ thêm kim đồng hồ để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng

1: Nối đồng hồ chỉ thời gian thích hợp với giờ ghi trong tranh

 

2: Đánh dấu “x” vào ô trống thích hợp

3: Vẽ thêm kim đồng hồ để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng