VBT Toán lớp 2

Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Toán lớp 2
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 53 VBT môn Toán 2 tập 2: Có 15l dầu rótđều vào 5 cái can. Hỏi mỗi cái can có mấy lít dầu ?
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 53 VBT môn Toán 2 tập 2: Có 15l dầu rótđều vào 5 cái can. Hỏi mỗi cái can có mấy lít...
Bài tự kiểm tra - SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 53 Vở bài tập toán 2 tập 2. Tính nhẩm; Có 15l dầu rótđều vào 5 cái can. Hỏi mỗi cái can có...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 72 VBT môn Toán 2 tập 2: Viết (theo mẫu): Số 853 gồm 8 trăm 5 chục và 3 đơn vị, Số 951 gồm 9 trăm 5 chục và 1đơn vị
Bài 1, 2, 3, 4 trang 72 VBT môn Toán 2 tập 2: Viết (theo mẫu): Số 853 gồm 8 trăm 5 chục và 3 đơn vị, Số 951...
Bài 144. Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị - SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 72 Vở bài tập toán 2 tập 2. Viết (theo mẫu); Viết (theo mẫu): Số 853 gồm...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 70 VBT môn Toán 2 tập 2: Quãng đường từ nhà bác Sơn đến thành phố dài 43km, bác Sơn đi từ nhà ra thành phố và đã đi được 25km. Hỏi bác Sơn còn phải đi tiếp bao nhiêu ki-lô-mét nữa để đến được thành phố
Bài 1, 2, 3, 4 trang 70 VBT môn Toán 2 tập 2: Quãng đường từ nhà bác Sơn đến thành phố dài 43km, bác Sơn đi từ nhà...
Bài 143. Luyện tập - SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 70 Vở bài tập toán 2 tập 2. Tính; Quãng đường từ nhà bác Sơn đến thành phố dài 43km, bác Sơn đi...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 69 VBT môn Toán 2 tập 2: Một hình tam giác có độ dài mỗi cạnh đều bằng 15mm. Hỏi chu vi hình tam giác đo bằng bao nhiêu mi-li-mét
Bài 1, 2, 3, 4 trang 69 VBT môn Toán 2 tập 2: Một hình tam giác có độ dài mỗi cạnh đều bằng 15mm. Hỏi chu vi hình...
Bài 142. Mi-li-mét - SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 69 Vở bài tập toán 2 tập 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm; Một hình tam giác có độ dài mỗi cạnh đều...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 68 VBT môn Toán 2 tập 2: Quãng đường Hà Nội – Đà Nẵng ngắn hơn quãng đường Đà Nẵng – Thành phố Hồ Chí Minh
Bài 1, 2, 3, 4 trang 68 VBT môn Toán 2 tập 2: Quãng đường Hà Nội – Đà Nẵng ngắn hơn quãng đường Đà Nẵng – Thành phố...
Bài 141. Ki-lô-mét - SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 68 Vở bài tập toán 2 tập 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm; Quãng đường Hà Nội – Đà Nẵng ngắn hơn quãng...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 67 VBT môn Toán 2 tập 2: Tấm vải thứ nhất dài 21m, tấm vải thứ hai ngắn hơn tấm vải thứ nhất 7m. Hỏi tấm vải thứ hai dài bao nhiêu mét
Bài 1, 2, 3, 4 trang 67 VBT môn Toán 2 tập 2: Tấm vải thứ nhất dài 21m, tấm vải thứ hai ngắn hơn tấm vải thứ nhất...
Bài 140. Mét - SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 67 Vở bài tập toán 2 tập 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm; Tấm vải thứ nhất dài 21m, tấm vải thứ hai...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 66 VBT môn Toán 2 tập 2: Viết các số 832 ; 756 ; 698 ; 689 theo thứ tự từ bé đến lớn 689698 ; 756 ; 832
Bài 1, 2, 3, 4 trang 66 VBT môn Toán 2 tập 2: Viết các số 832 ; 756 ; 698 ; 689 theo thứ tự từ bé đến...
Bài 139. Luyện tập - SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 66 Vở bài tập toán 2 tập 2. Viết (theo mẫu); Viết các số 832 ; 756 ; 698 ; 689 theo thứ tự...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 65 VBT môn Toán 2 tập 2: Khoanh vào số lớn nhất: 624; 671; 578
Bài 1, 2, 3, 4 trang 65 VBT môn Toán 2 tập 2: Khoanh vào số lớn nhất: 624; 671; 578
Bài 138. So sánh các số có ba chữ số - SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 65 Vở bài tập toán 2 tập 2. Số ?; Khoanh vào số lớn nhất:  624; 671; 578... (eqalign{ ...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 63 VBT môn Toán 2 tập 2: Trong hình bên có 3 hình tam giác và có 3 hình tứ giác
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 63 VBT môn Toán 2 tập 2: Trong hình bên có 3 hình tam giác và có 3 hình tứ giác
Bài 137. Các số có ba chữ số - SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 63 Vở bài tập toán 2 tập 2. Nối (theo mẫu); Trong hình bên có 3 hình tam giác và...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 62 VBT môn Toán 2 tập 2: Khoanh vào số bé nhất 151; 175; 115; 157; 199
Bài 1, 2, 3, 4 trang 62 VBT môn Toán 2 tập 2: Khoanh vào số bé nhất 151; 175; 115; 157; 199
Bài 136. Các số từ 111 đến 200 - SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 62 Vở bài tập toán 2 tập 2. Viết (theo mẫu); Khoanh vào số bé nhất 151; 175; 115; 157; 199... 1: Viết (theo mẫu) Viết số Trăm Chục Đơn...