Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Toán lớp 2

Bài 1, 2 trang 90 VBT môn Toán 2 tập 1: Thứ năm tuần này là ngày 22 tháng 4. Thứ năm tuần trước là ngày 15 tháng 4. Thứ năm tuần sau là ngày 29 tháng 4

CHIA SẺ
Bài 77. Thực hành xem lịch – SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2 trang 90 Vở bài tập toán 2 tập 1. Viết tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 1 (có 31 ngày); Thứ năm tuần này là ngày 22 tháng 4. Thứ năm tuần trước là ngày 15 tháng 4. Thứ năm tuần sau là ngày 29 tháng 4…

1: Viết tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 1 (có 31 ngày)

2: a) Viết tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 4 (có 30 ngày)

b) Xem tờ lịch trên rồi viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm

– Tháng 4 có……..ngày thứ bảy. Đó là các ngày…………

– Thứ năm tuần này là ngày 22 tháng 4. Thứ năm tuần trước là ngày………… Thứ năm tuần sau là ngày…………

– Ngày 30 tháng 4 là ngày thứ………………

c) Khoanh vào các ngày: 15 tháng 4, 22 tháng 4, 30 tháng 4, 1 tháng 4 của tờ lịch trên

1: 

2: 

b) Xem tờ lịch trên rồi viết số hoặc viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm

– Tháng 4 có 4 ngày thứ bảy. Đó là các ngày : 3, 10, 17, 24.

– Thứ năm tuần này là ngày 22 tháng 4. Thứ năm tuần trước là ngày 15 tháng 4. Thứ năm tuần sau là ngày 29 tháng 4.

– Ngày 30 tháng 4 là ngày thứ 6.

c):