Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Bài tập Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3 trang 122 SGK Toán 2: Bài một phần năm

CHIA SẺ
 Bài một phần năm. Giải bài 1, 2, 3 trang 122 SGK Toán 2. Đã tô màu 1/5 hình nào ?; Hình nào đã tô màu \({1 \over 5}\) hình vuông ?

Bài 1: Đã tô màu \({1 \over 5}\) hình nào ?

Bài 2: Hình nào đã tô màu \({1 \over 5}\) hình vuông ?

- Quảng cáo -

Bài 3: Hình nào đã khoanh \({1 \over 5}\) số con vịt ?

Bài 1: Đã tô màu \({1 \over 5}\)  của hình A, hình D.

Bài 2: Hình A, hình C đã tô màu \({1 \over 5}\)  số hình vuông.

Bài 3: Hình a đã khoanh  \({1 \over 5}\)  số con vịt.


Đang tải...
Bài trướcBài 1, 2, 3 trang 121 Toán 2: Bài luyện tập
Bài tiếp theoBài 1, 2, 3, 4, 5 trang 123 Toán 2: Bài luyện tập