Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Bài tập Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3 trang 121 Toán 2: Bài luyện tập

CHIA SẺ
Bài luyện tập. Giải bài 1, 2, 3 trang 121 SGK Toán 2. Số ?; Có 15 bông hoa cắm đều vào 5 bình hoa. Hỏi mỗi bình có mấy bông hoa ?

Bài 1: Số ?

Bài 2: Có 15 bông hoa cắm đều vào 5 bình hoa. Hỏi mỗi bình có mấy bông hoa ?

Bài 3: Có 15 bông hoa cắm vào các bình hoa, mỗi bình có 5 bông. Hỏi cắm được mấy bình hoa ?

- Quảng cáo -

Bài 1: Lần lượt điền số vào ô trống từ trái sang phải như sau:

2, 4, 6, 8, 10, 9, 7, 5, 3, 1.

Bài 2: Số hoa trong mỗi bình là :

15 : 5 = 3 (bông hoa)

Đáp số: 3 bông hoa.

Bài 3: Số bình hoa là:

15 : 5 = 3 (bông hoa)

Đáp số: 3 bông hoa.


Đang tải...
Bài trướcBài 1, 2, 3, 4, 5 trang 120 Toán 2: Bài luyện tập
Bài tiếp theoBài 1, 2, 3 trang 122 SGK Toán 2: Bài một phần năm