Trang Chủ Chủ đề 5. Phép Nhân Và Phép Chia

5. Phép Nhân Và Phép Chia

Bài 1, 2, 3, 4 trang 52 VBT môn Toán 2 tập 2: Có 15 cái bút xếp đều vào 3 hộp. Hỏi mỗi hộp có mấy cái bút ?
Bài 1, 2, 3, 4 trang 52 VBT môn Toán 2 tập 2: Có 15 cái bút xếp đều vào 3 hộp. Hỏi mỗi hộp có mấy cái bút...
Bài 131. luyện tập chung - SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 52 Vở bài tập toán 2 tập 2. Tính nhẩm; Có 15 cái bút xếp đều vào 3 hộp. Hỏi mỗi hộp có...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 51 vở bài tập toán 2 tập 2: Xếp đều 16 cái bánh nướng vào 4 hộp. Hỏi mỗi hộp có mấy cái bánh nướng ?
Bài 1, 2, 3, 4 trang 51 vở bài tập toán 2 tập 2: Xếp đều 16 cái bánh nướng vào 4 hộp. Hỏi mỗi hộp có mấy cái...
Bài 130. Luyện tập chung - SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 51 vở bài tập toán 2 tập 2. Tính nhẩm; Xếp đều 16 cái bánh nướng vào 4 hộp. Hỏi mỗi hộp có...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 50 VBT môn Toán 2 tập 2: Nối (theo mẫu)
Bài 1, 2, 3, 4 trang 50 VBT môn Toán 2 tập 2: Nối (theo mẫu)
Bài 129. Luyện tập - SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 50 Vở bài tập toán 2 tập 2. Số; Nối (theo mẫu)... 1: Số ? 2: Tính nhẩm (4{kern 1pt}  times 1 = ...)                        (0 times 1...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 49 VBT môn Toán 2 tập 2: Tính nhẩm 
Bài 1, 2, 3, 4 trang 49 VBT môn Toán 2 tập 2: Tính nhẩm 
Bài 128. Số 0 trong phép nhân và phép chia - SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 49 Vở bài tập toán 2 tập 2. Tính nhẩm... 1: Tính nhẩm  a) (0 times 2 = ...)               (0...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 48 VBT môn Toán 2 tập 2: Tính 4 × 5 : 1; 4 : 1 × 5, 8 : 4 × 1
Bài 1, 2, 3, 4 trang 48 VBT môn Toán 2 tập 2: Tính 4 × 5 : 1; 4 : 1 × 5, 8 : 4 × 1
Bài 127. Số 1 trong phép nhân và phép chia - SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 48 Vở bài tập toán 2 tập 2. Tính nhẩm; Tính 4 × 5 : 1; 4...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 46 VBT môn Toán 2 tập 2: Tính chu vi hình tam giác ABC 
Bài 1, 2, 3, 4 trang 46 VBT môn Toán 2 tập 2: Tính chu vi hình tam giác ABC 
Bài 126. Luyện tập - SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 46 Vở bài tập toán 2 tập 2. Nối các điểm để được; Tính chu vi hình tam giác ABC... 1: Nối các điểm để...
Bài 1, 2, 3 trang 44 VBT môn Toán 2 tập 2: Đo độ dài các cạnh của hình tứ giác ABCD rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm
Bài 1, 2, 3 trang 44 VBT môn Toán 2 tập 2: Đo độ dài các cạnh của hình tứ giác ABCD rồi viết số thích hợp vào chỗ...
Bài 125. Chu vi hình tam giác - chu vi hình tứ giác - SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3 trang 44 Vở bài tập toán 2 tập 2. Tính chu vi hình tam giác có...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 43 VBT môn Toán 2 tập 2: Một đội tập bơi chia đều thành 5 nhóm, mỗi nhóm có 4 bạn. Hỏi đội tập bơi đó có bao nhiêu bạn ?
Bài 1, 2, 3, 4 trang 43 VBT môn Toán 2 tập 2: Một đội tập bơi chia đều thành 5 nhóm, mỗi nhóm có 4 bạn. Hỏi đội...
Bài 124. Luyện tập - SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 43 Vở bài tập toán 2 tập 2. Số; Một đội tập bơi chia đều thành 5 nhóm, mỗi nhóm có 4 bạn. Hỏi...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 42 VBT môn Toán 2 tập 2: Có một số bao xi măng xếp đều lên 4 xe, mỗi xe xếp 5 bao. Hỏi có tất cả bao nhiêu bao xi măng ?
Bài 1, 2, 3, 4 trang 42 VBT môn Toán 2 tập 2: Có một số bao xi măng xếp đều lên 4 xe, mỗi xe xếp 5 bao....
Bài 123. Tìm số bị chia - SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 42 Vở bài tập toán 2 tập 2. Tính nhẩm; Có một số bao xi măng xếp đều lên 4 xe, mỗi...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 41 VBT Toán 2 tập 2: Nếu kim ngắn chỉ vào số 3 và kim dài chỉ vào số 12 thì đồng hồ chỉ 3 giờ
Bài 1, 2, 3, 4 trang 41 VBT Toán 2 tập 2: Nếu kim ngắn chỉ vào số 3 và kim dài chỉ vào số 12 thì đồng hồ...
Bài 122. Luyện tập - SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 41 Vở bài tập Toán 2 tập 2. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng; Nếu kim ngắn chỉ vào số...