Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3, 4 trang 46 VBT môn Toán 2 tập 2: Tính chu vi hình tam giác ABC 

CHIA SẺ
Bài 126. Luyện tập – SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 46 Vở bài tập toán 2 tập 2. Nối các điểm để được; Tính chu vi hình tam giác ABC…

1: Nối các điểm để được 

a)Một đường gấp khúc gồm ba đoạn thẳng.

b)Một hình tam giác.

c)Một hình tứ giác.

2: Tính chu vi hình tam giác ABC 

                                Bài giải

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

3: Tính chu vi hình tứ giác MNPQ 

a)Tính độ dài đường gấp khúc ABCDE

b)Tính chu vi hình tứ giác ABCD

Giải

1: Nối các điểm để được 

a)Một đường gấp khúc gồm ba đoạn thẳng.

b)Một hình tam giác.

c)Một hình tứ giác.

2: Tính chu vi hình tam giác ABC 

                                                Bài giải

Chu vi hình tam giác ABC là :

            \(3 + 6 + 4 = 13\) (cm)

                        Đáp số : 13cm

3: Tính chu vi hình tứ giác MNPQ 

Chu vi hình tứ giác MNPQ là :

            \(5 + 6 + 8 + 5 = 24\) (dm)

                        Đáp số : 24 dm

4: a) Tính độ dài đường gấp khúc ABCDE

Độ dài đường gấp khúc ABCDE là :

      \(4 + 4 + 4 + 4 = 16\) (cm)

            (hoặc \(4 \times 4 = 16\) cm)

                Đáp số : 16 cm

b)Tính chu vi hình tứ giác ABCD.

Chu vi tứ giác ABCD là :

            \(4 + 4 + 4 + 4 = 16\) (cm)

            (hoặc \(4 \times 4 = 16\) cm)

                        Đáp số : 16cm