Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Bài tập Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 124 Toán 2: Bài luyện tập chung

CHIA SẺ
Bài luyện tập chung. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 124 SGK Toán 2. Tính (theo mẫu); Xếp 4 hình tam giác thành hình chữ nhật 

Bài 1: Tính (theo mẫu):

Mẫu: 3 x 4 : 2 = 12 : 2 = 6

a) 5 x 6 : 3 =

b) 6 : 3  x 5 =

c) 2 x 2 x 2 =

Bài 2: Tìm X

a) X + 2 = 6

X x 2 = 6

b) 3 + X = 15

3 x X = 15

Bài 3: Hình nào đã được tô màu :

\({1 \over 2}\) số ô vuông ?

- Quảng cáo -

\({1 \over 3}\) số ô vuông ?

\({1 \over 4}\) số ô vuông ?

\({1 \over 5}\)  số ô vuông ?

Bài 4: Mỗi chuồng có 5 con thỏ. Hỏi 4 chuồng như thế có tất cả bao nhiêu con thỏ ?

Bài 5: Xếp 4 hình tam giác thành hình chữ nhật 

Bài 1:

a) 5 x 6 : 3 = 30  :3 = 10

- Quảng cáo -

b) 6 : 3  x 5 = 2 x 5 = 10

c) 2 x 2 x 2 = 4 x 2 = 8

Bài 2:

a) X + 2 = 6

 X = 6 -2

 X = 4

X x 2 = 6

 X = 6 : 2

 X = 3

b) 3 + X = 15

 X = 15 : 3

 X = 5

3 x X = 15

 X = 15 : 3

 X = 5

Bài 3: Hình C đã được tô màu \({1 \over 2}\)  số ô vuông.

Hình A đã được tô màu \({1 \over 3}\)  số ô vuông  .

Hình D đã được tô màu  \({1 \over 4}\)  số ô vuông.

Hình B đã được tô màu \({1 \over 5}\)  số ô vuông .

Bài 4: Số con thỏ có tất cả là:

5 x 4 = 20 (con thỏ)

Đáp số: 20 con thỏ.

Bài 5: Ta có cách xếp như sau:

  


Đang tải...
Bài trướcBài 1, 2, 3, 4, 5 trang 123 Toán 2: Bài luyện tập
Bài tiếp theoBài 1, 2, 3 trang 125, 126 SGK Toán 2: Bài giờ, phút