Trang Chủ Chủ đề Giải toán lớp 5

Giải toán lớp 5

Giải bài tập Toán 5: Lời giải, đáp án và hướng dẫn chi tiết cách giải bài tập Toán lớp 5 trong SGK.
Giải bài 1,2 trang 179,180 Toán lớp 5: Luyện tập chung tiết 174

Giải bài 1,2 trang 179,180 Toán lớp 5: Luyện tập chung tiết 174

Luyện tập chung tiết 174 Toán 5 - Chương 5: giải chi tiết bài 1,2,3 trang 179; bài 1,2 trang 180 SGK Toán 5. Nội dung tiết 174 ôn...
Giải bài 1,2,3 trang 178 Toán lớp 5: Luyện tập chung tiết 173

Giải bài 1,2,3 trang 178 Toán lớp 5: Luyện tập chung tiết 173

Luyện tập chung tiết 173 Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 178; bài 1,2 trang 179 SGK Toán 5: Luyện tập chung tiết 173.Phần 1.  Mỗi...
Bài 1,2,3,4,5 Toán 5 trang 177,178 : Luyện tập chung tiết 172

Bài 1,2,3,4,5 Toán 5 trang 177,178 : Luyện tập chung tiết 172

Luyện tập chung tiết 172:  giải bài 1,2,3 trang 177; bài 4,5 trang 178 Toán lớp 5. Bài 1: Tính:a) 6,78 - (8,951 + 4,784) : 2,05...
Bài tập 1,2,3,4,5 trang 176,177 Toán lớp 5: Luyện tập chung tiết 171

Bài tập 1,2,3,4,5 trang 176,177 Toán lớp 5: Luyện tập chung tiết 171

Luyện tập chung tiết 171 Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1 trang 176; bài 2,3,4,5 trang 177 SGK Toán 5: Luyện tập chung tiết 171Bài...
Bài 1,2,3,4 trang 176 môn Toán 5: Luyện tập chung tiết 170

Bài 1,2,3,4 trang 176 môn Toán 5: Luyện tập chung tiết 170

Luyện tập chung tiết 170 bài 1,2,3,4 môn Tóan 5 trang 176 Bài 1: Tính:a) 683 x 35;           1954 x 425 ;...
Giải bài 1,2,3,4,5 trang 175: Luyện tập chung tiết 169 – Toán lớp 5

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 175: Luyện tập chung tiết 169 – Toán lớp 5

Luyện tập chung tiết 169 toán lớp 5 (bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 175) sẽ giúp học sinh củng cố:4 phép...
Giải bài 1,2,3 trang 173, 174, 175 Toán lớp 5: Ôn tập về biểu đồ

Giải bài 1,2,3 trang 173, 174, 175 Toán lớp 5: Ôn tập về biểu đồ

Đọc số liệu trên biểu đồ, bổ sung tư liệu cho một bảng thống kê: giải bài 1 trang 173, 2 trang 174, 3 trang 175. Bài...
Luyện tập tiết 167: Giải bài 1,2,3 trang 172 Toán lớp 5

Luyện tập tiết 167: Giải bài 1,2,3 trang 172 Toán lớp 5

Bài luyện tập tiết 167 này sẽ giúp học sinh củng cố kĩ năng giải các bài toán có nội dung hình học (giải bài...
Tiết 166 Luyện tập: Bài 1,2,3 trang 171,172 Toán 5

Tiết 166 Luyện tập: Bài 1,2,3 trang 171,172 Toán 5

Luyện tập giải toán về chuyển động đều. Đáp án và lời giải bài 1,2 trang 171; bài 3 trang 172 sách giáo khoa lớp...
Bài 1,2,3,4 trang 171 SGK Toán 5: Luyện tập về giải toán tiết 165

Bài 1,2,3,4 trang 171 SGK Toán 5: Luyện tập về giải toán tiết 165

 Tiết 165 Luyện tập trang 171: Đáp án và lời giải bài 1,2,3,4 trang 171 SGK Toán 5.  Bài 1: Trên hình bên, diện tích của hình tứ...