Trang Chủ Chủ đề Bài tập SGK Đại số lớp 8

Bài tập SGK Đại số lớp 8

Giải bài 6,7, 8,9 trang 9,10 SGK Toán 8 tập 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
Giải bài 6,7, 8,9 trang 9,10 SGK Toán 8 tập 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
Bài 2 Toán 8: Giải bài 6 trang 9; bài 7,8,9 trang 10 SGK Toán 8 tập 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải - chương 3. 1. Hai quy tắc biến đổi phương trình (viết tắt PT) a) Quy tắc chuyển vế Trong...
Bài 1,2,3 ,4,5 trang 6,7 Toán lớp 8 tập 2: Mở đầu về phương trình
Bài 1,2,3 ,4,5 trang 6,7 Toán lớp 8 tập 2: Mở đầu về phương trình
Bài 1 Chương 3 Phần Đại Số: Giải bài 1,2,3 trang 6; bài 4,5 trang 7 SGK Toán 8 tập 2 - Mở đầu về phương trình  - Một phương trình với ẩn x là hệ thức có dạng A(x) = B(x), trong đó...
Bài ôn tập chương 2 Đại số 8: Bài 57,58,59, 60,61,62, 63,64 SGK trang 61, 62 Toán lớp 8 tập 1
Bài ôn tập chương 2 Đại số 8: Bài 57,58,59, 60,61,62, 63,64 SGK trang 61, 62 Toán lớp 8 tập 1
Giải bài ôn tập chương 2 Đại số 8 (Toán 8 tập 1): Bài 57 trang 61; Bài 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 SGK trang 62: Phương thức đại số. Trong bảng tóm tắt này, ta kiếu hiệu A, B,.....
Bài 50,51,52, 53,54,55, 56 trang 58,59 Toán lớp 8 tập 1: Luyện tập Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức
Bài 50,51,52, 53,54,55, 56 trang 58,59 Toán lớp 8 tập 1: Luyện tập Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức
Đáp án và Giải bài 50, 51, 52, 53 trang 58; Bài 54, 55, 56, 59, trang 59 SGK Toán 8 tập 1: Luyện tập Biến đổi các biểu thức hữu tỉ - Giá trị của phân thức - Đại số 8. Học sinh...
Bài 46, 47, 48, 49 trang 57, 58 sách Toán 8 tập 1: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ.Giá trị của phân thức
Bài 46, 47, 48, 49 trang 57, 58 sách Toán 8 tập 1: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ.Giá trị của phân thức
Bài 9: Giải bài 46, 47 trang 57; Bài 48, 49 trang 58 SGK Toán 8 tập 1.  Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức - Phần Đại số chương 2. 1. Biểu thức hữu tỉ -...
Bài 42,43, 44,45 trang 54,55 sách Toán 8 tập 1:Phép chia các phân thức đại số
Bài 42,43, 44,45 trang 54,55 sách Toán 8 tập 1:Phép chia các phân thức đại số
Bài 8 - Chương 2 đại số 8: Giải bài 42, 43, 44 trang 54; Bài 45 trang 55 SGK Toán 8 tập 1: Phép chia các phân thức đại số  1. Phân thức nghịch đảo Hai phân thức được gọi là nghịch...
Bài 38,39, 40,41 trang 52, 53 Toán lớp 8 tập 1: Phép nhân các phân thức đại số
Bài 38,39, 40,41 trang 52, 53 Toán lớp 8 tập 1: Phép nhân các phân thức đại số
Bài 7: Giải bài 38, 39 trang 52; Bài 40, 41 trang 53 SGK Toán 8 tập 1 Phép nhân các phân thức đại số Bài 7 môn Toán - Chương 2 Đại số. 1. Qui tắc Muốn nhân hai phân thức ta nhân...
Giải bài 28, 29, 30, 31,32, 33, 34, 35, 36, 37 trang 49, 50, 51 Toán 8 tập 1: Phép trừ các phân thức đại số
Giải bài 28, 29, 30, 31,32, 33, 34, 35, 36, 37 trang 49, 50, 51 Toán 8 tập 1: Phép trừ các phân thức đại số
Bài 6 Phép trừ các phân thức đại số: Giải bài 28 trang 49; Bài 29, 30, 31,32, 33, 34, 35 trang 50; Bài 36, 37 trang 51 Toán 8 tập 1 - Chương 2. 1. Phân thức đối. Hai phân thức được gọi là...
Bài 21,22, 23, 24,25, 26, 27 trang 46, 47, 48 SGK Toán 8 tập 1: Phép cộng các phân thức đại số
Bài 21,22, 23, 24,25, 26, 27 trang 46, 47, 48 SGK Toán 8 tập 1: Phép cộng các phân thức đại số
Bài 5 chương 2 Đại số - Giải bài 21, 22, 23, 24 trang 46; Bài 25,26 trang 47; Bài 27 trang 48 SGK Toán 8 tập 1: Phép cộng các phân thức đại số  1. Cộng hai phân thức cùng mẫu thức Qui tắc: Muốn...
Giải bài 14,15,16, 17,18,19, 20 trang 43, 44 Toán 8 tập 1:Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức
Giải bài 14,15,16, 17,18,19, 20 trang 43, 44 Toán 8 tập 1:Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức
Tóm tắt lý thuyết và giải bài 14, 15, 16,17, 18, 19 trang 43, Bài 20 trang 44 Toán 8 tập 1: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức - Luyện tập (Bài 4 chương 3). 1. Tìm mẫu thức chung -...