Trang Chủ Chủ đề Bài tập SGK Đại số lớp 8

Bài tập SGK Đại số lớp 8

Bài ôn tập chương 3 Đại số toán 8 tập 2: Bài 50,51,52, 53,54,55, 56 trang 33, 34
Bài ôn tập chương 3 Đại số toán 8 tập 2: Bài 50,51,52, 53,54,55, 56 trang 33, 34
Giải bài ôn tập chương 3 Đại số toán 8 tập 2: Bài 50, 51, 52 trang 33; Bài 53, 54, 55, 56 trang 34 SGK - Phương trình bậc nhất một ẩn. Bài 50. Giải các phương trình a) 3 - 4x(25 -...
Giải bài 40,41,42, 43,44,45, 46,47,48, 49 trang 31,32 SGK Toán 8 tập 2: Luyên tập giải bài toán bằng cách lập phương trình
Giải bài 40,41,42, 43,44,45, 46,47,48, 49 trang 31,32 SGK Toán 8 tập 2: Luyên tập giải bài toán bằng cách lập phương trình
Đáp án và hướng dẫn Giải bài 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 trang 31; Bài 47, 48, 49 trang 32 SGK Toán 8 tập 2: Luyên tập giải bài toán bằng cách lập phương trình. Dethikiemtra.com đã tách riêng phần...
Bài 37,38,39 trang 30 Toán lớp 8 tập 2: Bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp theo)
Bài 37,38,39 trang 30 Toán lớp 8 tập 2: Bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp theo)
Bài 7 chương 3 Toán 8: Giải bài 37,38,39 trang 30 SGK Toán 8 tập 2: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp theo). Lưu ý về chọn ẩn và điều kiện thích hợp của ẩn - Thông thường thì bài toán...
Bài 34,35,36 trang 25,26 sách Toán 8 tập 2: Bài toán bằng cách lập phương trình
Bài 34,35,36 trang 25,26 sách Toán 8 tập 2: Bài toán bằng cách lập phương trình
Bài 6 Giải bài 34, 35 trang 25; bài 36 trang 26 SGK Toán 8 tập 2: Giải bài toán bằng cách lập phương trình - Đại số. Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình Bước 1: Lập phương trình - Chọn ẩn số...
Bài 29,30,31 ,32,33 trang 22,23 Toán 8 tập 2: Luyện tập phương trình chứa ẩn ở mẫu
Bài 29,30,31 ,32,33 trang 22,23 Toán 8 tập 2: Luyện tập phương trình chứa ẩn ở mẫu
Đáp án và Giải bài 27,28 trang 22 SGK Toán 8 tập 2: Luyện tập bài phương trình chứa ẩn ở mẫu - Chương 3 Toán 8 Phần Đại số. Xem hướng dẫn Dethikiemtra.com đã giải trước bài này:  Phương trình chứa ẩn...
Bài 27,28 trang 22 sách Toán 8 tập 2: Phương trình chứa ẩn ở mẫu
Bài 27,28 trang 22 sách Toán 8 tập 2: Phương trình chứa ẩn ở mẫu
Bài 5: Giải bài 27, 28 trang 22 SGK Toán 8 tập 2 -Phương trình chứa ẩn ở mẫu - Chương 3 Toán Đại số. 1. Điều kiện xác định của một phương trình Điều kiện xác định của phương trình là tập hợp các...
Bài 23,24 ,25,26 trang 17 sách Toán 8 tập 2: Luyện tập – Phương trình tích
Bài 23,24 ,25,26 trang 17 sách Toán 8 tập 2: Luyện tập – Phương trình tích
Giải bài luyện tập Phương trình tích: Bài 23 ,24, 25, 26 trang 17 SGK Toán 8 tập 2 - Chương 3 Đại số. Các em bài trước Dethikiemtra.com đã giải tại đây:  Phương trình tích (Bài 21,22 trang 17 SGK Toán...
Giải bài 21,22 trang 17 SGK Toán 8 tập 2: Phương trình tích
Giải bài 21,22 trang 17 SGK Toán 8 tập 2: Phương trình tích
Bài 4: Phương trình tích - Giải bài 21,22 trang 17 SGK Toán 8 tập 2: chương 3.  1. Dạng tổng quát: A(x).B(x) = 0 2. Cách giải: A(x).B(x) = 0 ⇔ A(x) = 0 hoặc B(x) = 0 3. Các bước giải: Bước 1: Đưa phương trình...
Bài 14,15,16 ,17,18,19 ,20 trang 13,14 sách Toán 8 tập 2: Luyện tập – Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0
Bài 14,15,16 ,17,18,19 ,20 trang 13,14 sách Toán 8 tập 2: Luyện tập – Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0
Luyện tập - Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0: Giải bài 14,15,16 trang 13; Bài 17,18,19,20 trang 14 SGK Toán 8 tập 2 - Chương 3. Các em xem lại các bài trước Bài trước: Phương trình đưa được về...
Giải bài 10,11, 12,13 trang 12,13 SGK Toán 8 tập 2: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0
Giải bài 10,11, 12,13 trang 12,13 SGK Toán 8 tập 2: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0
Bài 3 Toán 8: Giải bài 10 trang 12; bài 11,12,13 trang 13 SGK Toán 8 tập 2: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0. - Để giải các phương trình đưa được về ax + b = 0 ta...