Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Toán 8

Bài 4, 5 trang 132 SBT Toán 8 tập 2: Điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô vuông

Bài 1 Hình hộp chữ nhật Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2. Giải bài 4, 5 trang 132 Sách bài tập Toán 8 tập 2. Giải bài tập trang 132 bài 1 hình hộp chữ nhật Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2. Câu 4: Cho hình hộp chữ nhật…

Câu 4: Cho hình hộp chữ nhật \(ABCD.{A_1}{B_1}{C_1}{D_1}\) (h.99).

 Vẽ một đường chéo của mặt \(DC{C_1}{D_1}\). Liệu đường chéo này có cắt các đường thẳng DC, \({D_1}C\), \(D{D_1}\)  hay không ?

Kẻ đường chéo DC1. Đường chéo DC1 cắt DC tại D.

Vì mặt bên của hình hộp chữ nhật là một hình chữ nhật nên DC1 cắt đường chéo C1D.

Advertisements (Quảng cáo)

Đường chéo DC1 hay đường chéo CD1 đều cắt cạnh DD1, CD, D1C.


Câu 5: Quan sát hình vẽ 100 và điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô vuông.

Advertisements (Quảng cáo)

(hình 100 trang 132 sbt)

a. Đ

b. S

c. S

d. Đ

e. S

f. Đ

Advertisements (Quảng cáo)