Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Toán 8

Bài 17, 18, 19 trang 135, 136 SBT Toán 8 tập 2: xếp kín hình hộp đã cho bằng những hình hộp chữ nhật có các kích thước dài 8cm, rộng 6cm, cao 4cm

Bài 3 Thể tích hình hộp chữ nhật SBT Toán lớp 8 tập 2. Giải bài 17, 18, 19 trang 135, 136 Sách bài tập Toán 8 tập 2. Câu 17: Cạnh của hình lập phương bằng…

Câu 17: Cạnh của hình lập phương bằng \(\sqrt 2 \) (h.110).

 

Như vậy độ dài đoạn AC1 là :

A. 2

B. \(2\sqrt 6 \)

C. \(\sqrt 6 \)

D. \(2\sqrt 2 \)

Kết quả nào trên đây là đúng ?

(hình 110 trang 135 sbt)

Áp dụng định lí Pi-ta-go, ta tính được:

Advertisements (Quảng cáo)

– Đường chéo mặt đáy bằng: \(\sqrt {{{\left( {\sqrt 2 } \right)}^2} + {{\left( {\sqrt 2 } \right)}^2}}  = 2\)

– Đường chéo của mặt chéo:

Ta có: \(A{C_1}^2 = {2^2} + {\left( {\sqrt 2 } \right)^2} = 4 + 2 = 6\)

Suy ra: \(A{C_1} = \sqrt 6 \)

Vậy chọn đáp án C.


Câu 18: Một hình hộp chữ nhật có kích thước như hình 111.

Advertisements (Quảng cáo)

Để xếp kín hình hộp đã cho bằng những hình hộp chữ nhật có các kích thước dài 8cm, rộng 6cm, cao 4cm thì số hình hộp cần phải có là :

A. 125

B. 100

C. 50

D. 25

Kết quả nào trên đây là đúng ?  

(hình 111 trang 136 sbt)

Vì kích thước hình hộp chữ nhật nhỏ là ước của kích thước hình hộp chữ nhật lớn nên số hình hộp chữ nhật nhỏ xếp kín hình hộp chữ nhật lớn là 125.

Vậy chọn đáp án A


Câu 19: Hãy giải thích vì sao: Để cột đứng thẳng hoặc khi làm đế của chân bàn, người ta lại néo cái cọc, đóng rộng chân bàn như hình 112 ?

(hình 112 trang 136 sbt)

Vì cái cọc hay chân bàn đều vuông góc với mặt phẳng là mặt đất nên đê cái cọc hay chân bàn đứng vững người ta dùng ít nhất là 3 điểm không thẳng hàng trên mặt đất để định vị.

Advertisements (Quảng cáo)