Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Toán 8

Bài 1, 2, 3, 4 trang 155, 156 SBT Toán 8 tập 1: Hãy vẽ một đa giác (lồi)

Bài 1 Đa giác – đa giác đều Sách bài tập Toán 8 tập 1. Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 155, 156 Sách bài tập Toán 8 tập 1. Câu 1: Trong các hình dưới đây (h.180), hình nào là đa giác lồi …

Câu 1: Trong các hình dưới đây (h.180), hình nào là đa giác lồi ? Vì sao ?       

Các hình c,e,g là các đa giác lồi vì đa giác nằm trên một nửa mặt phẳng với  bờ chứa bất kì cạnh nào của đa giác.

Các hình a,b,d không phải là đa giác lồi vì đa giác nằm trên hai nửa mặt phẳng với bờ là đường thẳng chứa cạnh của đa giác.


Câu 2: Hãy vẽ một đa giác (lồi) mà các đỉnh là một điểm trong các điểm đã cho ở hình 181 (trên lưới kẻ ô vuông).

Advertisements (Quảng cáo)

 


Câu 3: Em hãy kể tên một ố đa giác mà em biết.

Advertisements (Quảng cáo)

Tam giác đều, hình vuông, ngũ giác đều, lục giác đều,…


Câu 4: Chứng minh số đo góc của hình n- giác đều là \({{\left( {n – 2} \right){{.180}^0}} \over n}\)

     

Vẽ một n – giác lồi, kẻ các đường chéo xuất phát từ một đỉnh của n – giác lồi thì chia đa giác đó thành (n – 2 ) tam giác

Tổng các góc của n – giác lồi bằng tổng các góc của (n – 2 ) tam giác bằng (n – 2 ).180°

Hình n – giác đều có n góc bằng nhau nên ố đo mỗi góc bằng  \({{\left( {n – 2} \right){{.180}^0}} \over n}\)

Advertisements (Quảng cáo)