Trang Chủ Lớp 7 Bài tập SGK lớp 7

Bài C1- C5 trang 79,80 Lý lớp 7: Thực hành Đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện với đoạn mạch song song

CHIA SẺ

Thực hành: Đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện với đoạn mạch song song

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi C1,C2,C3, C4, C5, trang 79,80 SGK Lý 7:

1. Quan sát hình 28.1 a và 28.1 b để nhận biết hai bóng đèn được mắc song song:

– Hai điểm nào là hai điểm nối chung của các bóng đèn?

– Đoạn mạch nối mỗi đèn với hai điểm chung là  mạch rẽ. đó là những mạch rẽ nào?

– Đoạn mạch nối hai điểm chung với nguồn điện là mạch chính. Hãy cho biết đâu là mạch chính.

HD: – Hai điểm M và N là hai điểm nối chung của các bóng đèn

– Các mạch rẽ là : M12N và M34N

– Mạch chính gồm đoạn mạch nối điểm M với cực dương và đoạn nối điểm N qua công tắc tới cực âm của nguồn điện.


2. Hãy mắc mạch điện như hình 28.1a

2016-05-08_103557

Đóng công tắc, quan sát độ sáng các đèn.

Tháo một bóng đèn, đóng công tắc.  Quan sát độ sáng bóng đèn còn lại và nêu nhận xét về độ sáng của nó trước đó

 Nhận xét: Khi tháo bớt một trong hai đèn mắc song song, bóng đèn còn lại sáng mạnh hơn (so với khi cả hai đèn đều sáng).


3.Hãy cho biết vôn kế được mắc như thế nào với đèn 1 và đèn 2.

a) Đóng công tắc, đọc và ghi số chỉ U12 của vôn kế vào bảng 1 của bản báo cáo.

b) Làm tương tự để đo hiệu điện thế U34 và UMN.

Vôn kế được mắc song song với đèn 1 và đèn 2.


Bài C4: Hoàn thành nhận xét 2.c) của bản báo cáo.

Nhận xét: Hiệu điện thế giữa hai đầu các đèn mắc song song là bằng nhau và bằng hiệu điện thế giữa hai điểm nối chung : U12 = U34 = UMN.


Bài C5: Hoàn thành nhận xét 3.b) của bản báo cáo.

Cường độ dòng điện mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện mạch rẽ : I = I1 + I2