Vở bài tập lớp 5

Trang Chủ Lớp 5 Vở bài tập lớp 5

VBT lớp 5 - Giải chi tiết và đầy đủ bài tập Vở bài tập lớp 5 môn: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh trên Dethikiemtra.com với đầy đủ lời giải nhất.

Tiết 3 – Ôn tập cuối năm trang 105, 106 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 5 tập 2: Qua bảng thống kê, em rút ra những nhận xét gì ? Đánh dấu X vào □ trước ý trả lời đúng
Tiết 3 – Ôn tập cuối năm trang 105, 106 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 5 tập 2: Qua bảng thống kê, em rút ra những nhận xét...
Tiết 3 - Ôn tập cuối năm: SBT Tiếng Việt lớp 5 - Trang 105, 106. Dựa vào các số liệu đã cho (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 163 - 164), em hãy lập bảng thống kê về...
Tiết 8 – Ôn tập cuối năm trang 112 VBT Tiếng Việt 5 tập 2: Lập dàn ý chi tiết miêu tả cô giáo (hoặc thầy giáo) của em trong một giờ học mà em nhớ nhất
Tiết 8 – Ôn tập cuối năm trang 112 VBT Tiếng Việt 5 tập 2: Lập dàn ý chi tiết miêu tả cô giáo (hoặc thầy giáo) của em...
Tiết 8 - Ôn tập cuối năm: SBT Tiếng Việt lớp 5 - Trang 112. Em hãy miêu tả cô giáo (hoặc thầy giáo) của em trong một giờ học mà em nhớ nhất. (Lập dàn ý chi tiết)... Tập...
Tiết 7 – Ôn tập cuối năm trang 110, 111 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 2: Dấu hiệu nào giúp Thương và các bạn biết cây gạo lớn thêm một tuổi
Tiết 7 – Ôn tập cuối năm trang 110, 111 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 2: Dấu hiệu nào giúp Thương và các bạn biết cây gạo lớn...
Tiết 7 - Ôn tập cuối năm: SBT Tiếng Việt lớp 5 - Trang 110, 111. Đọc bài Cây gạo ngoài bến sông (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 166). Dựa vào nội dung bài đọc, ghi dấu X...
Tiết 6 – Ôn tập cuối năm trang 109 Vở BT Tiếng Việt 5 tập 2: Tả một buổi chiều tối hoặc một đêm yên tĩnh ở vùng biển hoặc ở một làng quê
Tiết 6 – Ôn tập cuối năm trang 109 Vở BT Tiếng Việt 5 tập 2: Tả một buổi chiều tối hoặc một đêm yên tĩnh ở vùng biển...
Tiết 6 - Ôn tập cuối năm: SBT Tiếng Việt lớp 5 - Trang 109. Dựa vào hiểu biết của em và những hình ảnh được gợi ra từ bài thơ Trẻ con ở Sơn Mỹ, hãy viết một...
Tiết 5 – Ôn tập cuối năm trang 108, 109 VBT Tiếng Việt 5 tập 2: Tác giả quan sát buổi chiều tối và ban đêm ở vùng quê ven biển bằng những giác quan nào
Tiết 5 – Ôn tập cuối năm trang 108, 109 VBT Tiếng Việt 5 tập 2: Tác giả quan sát buổi chiều tối và ban đêm ở vùng quê...
Tiết 5 - Ôn tập cuối năm: SBT Tiếng Việt lớp 5 - Trang 108, 109. Đọc bài thơ Trẻ con ở Sơn Mỹ (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 165), thực hiện các yêu cầu ở dưới; Tác giả...
Tiết 4 – Ôn tập cuối năm trang 107, 108 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 2: Em hãy viết biên bản cuộc họp
Tiết 4 – Ôn tập cuối năm trang 107, 108 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 2: Em hãy viết biên bản cuộc họp
Tiết 4 - Ôn tập cuối năm: SBT Tiếng Việt lớp 5 - Trang 107, 108. Đọc lại bài Cuộc họp của chữ viết (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 164). Tưởng tượng em là một chữ cái (hoặc...
Tiết 2 – Ôn tập cuối năm trang 105 VBT Tiếng Việt 5 tập 2: Dựa vào kiến thức đã học, hãy hoàn chỉnh bảng tổng kết sau 
Tiết 2 – Ôn tập cuối năm trang 105 VBT Tiếng Việt 5 tập 2: Dựa vào kiến thức đã học, hãy hoàn chỉnh bảng tổng kết sau 
Tiết 2 - Ôn tập cuối năm: SBT Tiếng Việt lớp 5 - Trang 105. Dựa vào kiến thức đã học, hãy hoàn chỉnh bảng tổng kết sau... Dựa vào kiến thức đã học, hãy hoàn chỉnh bảng tổng kết...
Tiết 1 – Ôn tập cuối năm trang 103, 104 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 2: Cấu tạo của chủ ngữ hoặc vị ngữ
Tiết 1 – Ôn tập cuối năm trang 103, 104 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 2: Cấu tạo của chủ ngữ hoặc vị ngữ
Tiết 1 - Ôn tập cuối năm: SBT Tiếng Việt lớp 5 - Trang 103, 104. Lập bảng tổng kết về chủ ngữ, vị ngữ trong từng kiểu câu kể theo những yêu cầu  Cấu tạo của chủ ngữ...
Luyện từ và câu – Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang) trang 101, 102 VBT Tiếng Việt 5 tập 2: Dấu gạch ngang thứ hai trong mỗi cặp câu sau đây dùng để làm gì
Luyện từ và câu – Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang) trang 101, 102 VBT Tiếng Việt 5 tập 2: Dấu gạch ngang thứ hai trong mỗi...
Luyện từ và câu - Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang): SBT Tiếng Việt lớp 5 - Trang 101, 102. Đọc các ví dụ trong Tiếng Việt 5, tập hai, trang 159 - 160. Dựa vào kiến...
Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ : Quyền và bổn phận trang 98, 99 VBT Tiếng Việt 5 tập 2: Viết một đoạn văn khoảng 5 câu trình bày suy nghĩ của em về nhân vật Út Vịnh trong bài tập đọc em đã học ở tuần 32
Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ : Quyền và bổn phận trang 98, 99 VBT Tiếng Việt 5 tập 2: Viết một đoạn văn khoảng 5...
Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Quyền và bổn phận: SBT Tiếng Việt lớp 5 - Trang 98, 99. Dựa theo nghĩa của tiếng quyền, em hãy xếp các từ cho trong ngoặc đơn vào hai...