Vở bài tập lớp 5

Trang Chủ Lớp 5 Vở bài tập lớp 5
Chính tả – Tuần 34 trang 97, 98 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 2: Hãy viết tên một cơ quan, xí nghiệp, công ti,… ở địa phương em
Chính tả – Tuần 34 trang 97, 98 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 2: Hãy viết tên một cơ quan, xí nghiệp, công ti,… ở địa phương em
Chính tả - Tuần 34: SBT Tiếng Việt lớp 5 - Trang 97, 98. Đọc đoạn văn trong Tiếng Việt 5, tập hai, trang 154 - 155 ; viết lại cho đúng cách viết hoa tên các cơ quan,...
Tập làm văn – Tả người (Chuẩn bị cho bài kiểm tra viết) trang 96, 97 VBT Tiếng Việt 5 tập 2: Tả cô giáo (hoặc thầy giáo) đã từng dạy em và để lại cho em tình cảm tốt đẹp
Tập làm văn – Tả người (Chuẩn bị cho bài kiểm tra viết) trang 96, 97 VBT Tiếng Việt 5 tập 2: Tả cô giáo (hoặc thầy giáo) đã...
Tập làm văn - Tả người (Chuẩn bị cho bài kiểm tra viết): SBT Tiếng Việt lớp 5 - Trang 96, 97. Chọn một trong các đề bài sau; Tả cô giáo (hoặc thầy giáo) đã từng dạy em và...
Luyện từ và câu – Ôn tập về dấu câu (Dấu ngoặc kép) trang 95, 96 Vở BT Tiếng Việt 5 tập 2: Viết một đoạn văn khoảng 5 câu thuật lại một phần cuộc họp của tổ em, trong đó có dùng dấu ngoặc kép để dẫn lời nói trực tiếp hoặc đánh dấu những từ ngữ có ý nghĩa đặc biệt
Luyện từ và câu – Ôn tập về dấu câu (Dấu ngoặc kép) trang 95, 96 Vở BT Tiếng Việt 5 tập 2: Viết một đoạn văn khoảng 5...
Luyện từ và câu - Ôn tập về dấu câu (Dấu ngoặc kép): SBT Tiếng Việt lớp 5 - Trang 95, 96. Đặt dấu ngoặc kép vào những chỗ thích hợp để đánh dấu lời nói trực tiếp của...
Tập làm văn – Ôn tập về tả người trang 94, 95 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 2: Tả một người ở nơi em sinh sống (chú công an phường, chú dân phòng, bác tổ trưởng dân phố, bà cụ bán hàng,…)
Tập làm văn – Ôn tập về tả người trang 94, 95 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 2: Tả một người ở nơi em sinh sống (chú công...
Tập làm văn - Ôn tập về tả người: SBT Tiếng Việt lớp 5 - Trang 94, 95. Lập dàn ý chi tiết cho một trong các đề bài sau; Tả một người ở nơi em sinh sống (chú công...
Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ : Trẻ em trang 93, 94 VBT Tiếng Việt 5 tập 2: Chép lại một câu văn mà em biết có hình ảnh so sánh đẹp về trẻ em
Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ : Trẻ em trang 93, 94 VBT Tiếng Việt 5 tập 2: Chép lại một câu văn mà em biết...
Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ : Trẻ em: SBT Tiếng Việt lớp 5 - Trang 93, 94. Ghi dấu X vào □ trước dòng nêu cách hiểu đúng nhất về từ trẻ em; Chép lại một...
Luyện từ và câu – Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy) trang 88 VBT Tiếng Việt 5 tập 2: Viết một đoạn văn khoảng 5 câu nói về hoạt động của học sinh trong giờ ra chơi ở sân trường. Nêu tác dụng của từng dấu phẩy được dùng
Luyện từ và câu – Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy) trang 88 VBT Tiếng Việt 5 tập 2: Viết một đoạn văn khoảng 5 câu nói về...
Luyện từ và câu - Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy): SBT Tiếng Việt lớp 5 - Trang 88. Đọc mẩu chuyện Dấu chấm và dây phẩy (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 138) và viết lại hai...
Chính tả – Tuần 32 trang 87 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 2: Viết lại cho đúng tên các cơ quan, đơn vị sau
Chính tả – Tuần 32 trang 87 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 2: Viết lại cho đúng tên các cơ quan, đơn vị sau
Chính tả - Tuần 32: SBT Tiếng Việt lớp 5 - Trang 87. Phân tích tên mỗi cơ quan, đơn vị dưới đây thành các bộ phận cấu tạo rồi điền vào bảng sau; Viết lại cho đúng tên các...
Tập làm văn – Ôn tập về tả cảnh trang 86, 87 Vở BT Tiếng Việt 5 tập 2: Lập dàn ý miêu tả cảnh một ngày mới bắt đầu ở quê em?
Tập làm văn – Ôn tập về tả cảnh trang 86, 87 Vở BT Tiếng Việt 5 tập 2: Lập dàn ý miêu tả cảnh một ngày mới bắt...
Tập làm văn - Ôn tập về tả cảnh: SBT Tiếng Việt lớp 5 - Trang 86, 87. Lập dàn ý miêu tả một trong các cảnh sau; Lập dàn ý miêu tả cảnh một ngày mới bắt đầu ở...
Luyện từ và câu – Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy) trang 85 VBT Tiếng Việt 5 tập 2: Dưới đây là 4 câu trong một đoạn văn. Ba trong bốn câu đó có dấu phẩy bị đặt sai vị trí. Em hãy gạch dưới chỗ dùng sai, dùng thừa dấu phẩy và sửa lại cụm từ có dấu dùng sai cho đúng
Luyện từ và câu – Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy) trang 85 VBT Tiếng Việt 5 tập 2: Dưới đây là 4 câu trong một đoạn văn....
Luyện từ và câu - Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy): SBT Tiếng Việt lớp 5 - Trang 85. Đọc các đoạn văn ở bài tập 1 (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 133). Nêu tác dụng của...
Tập làm văn – Ôn tập về tả cảnh trang 83 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 2: Bài văn miêu tả buổi sáng ở Thành phố Hồ Chí Minh theo trình tự nào
Tập làm văn – Ôn tập về tả cảnh trang 83 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 2: Bài văn miêu tả buổi sáng ở Thành phố Hồ Chí...
Tập làm văn - Ôn tập về tả cảnh: SBT Tiếng Việt lớp 5 - Trang 83. Liệt kê những bài văn tả cảnh mà em đã học trong các tiết Tập đọc, Luyện từ và câu, Tập làm...